Η Γέννηση της Αφροδίτης

1 (Α) Στο λήμμα της Wikipedia «Αρχαιογεωδαισία» αναφέρεται ότι, «Η αρχαιογεωδαισία (Γη + δαίω = διαιρώ, διανέμω και μετρώ τη Γη), σύμφωνα με τον Τζέιμς Κ. Τζέικομπς (James Q. Jacobs) ,που εισήγαγε τον όρο, είναι δυνατόν να οριστεί ως τομέας έρευνας που καλύπτει τον εντοπισμό και γεωδαιτικό προσδιορισμό των προϊστορικών και αρχαίων θέσεων.». «Η αρχαιογεωδαισία, …

Read more »