Το Χρονόγραμμα «ΧΡ» του θεού ΧΡόνου και το χριστόγραμμα «ΧΡ» του ΧΡιστού

Το Χρονόγραμμα «ΧΡ» του θεού ΧΡόνου και το χριστόγραμμα «ΧΡ» του ΧΡιστού. Αστερισμός ΙΧΘΥΣ = χριστιανική ακροστιχίδα «ΙΧΘΥΣ» που για τους χριστιανούς σημαίνει «Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός, Σωτήρ». Η ιστορική διαδρομή από τον Ελληνικό σταυρό της Ελληνικής θρησκείας μέχρι τον χριστιανικό σταυρό. 1) Σταυρόσχημα ειδώλια – Χαλκολιθική περίοδος Κατά την Χαλκολιθική περίοδο (3900-2500 π.Χ.) εμφανίζεται …

Read more »