Κεστός Ιμάς

Κεστός είναι αρχαία ελληνική λέξη, που σημαίνει κεντητός. Κεστός ιμάς ονομαζόταν ένα είδος γυναικείας ζώνης που φορούσαν οι γυναίκες ακριβώς κάτω από το στήθος ή γύρω από αυτό, όπως σήμερα τον στηθόδεσμο. Σήμαινε ιδίως τον κεντητό ιμάντα της Αφροδίτης, τον οποίο κοσμούσαν — σύμφωνα με την ομηρική έκφραση — όλα τα θελκτήρια, δηλαδή τα γοητευτικά …

Read more »