Ο καθορισμός του ανθρώπινου ασυνείδητου. Πως καθορίστηκαν οι θέσεις που κτίστηκαν οι Ναοί τού Απόλλωνα.

image

Μετρήσεις απόλυτης ακρίβειας με γεωδαιτικές και χαρτογραφικές εφαρμογές τελευταίας τεχνολογίας όπως, μεταξύ άλλων, οι εφαρμογές Google Maps και Measure map, απέδειξαν μια επιστημονική αλήθεια που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση • την ύπαρξη ενός τέλειου γεωδαιτικού δικτύου των Ναών τού Απόλλωνα. Η τελειότητα του Απολλώνιου γεωδαιτικού δικτύου συνίσταται στην αποτύπωση στη γήινη επιφάνεια γεωδαισιακών δομών όπως, ευθείες γραμμές, ισοσκελή τρίγωνα, χρυσές τομές κ.ά μεταξύ γεωγραφικών σημείων που επιλέχθηκαν για την κατασκευή Ναών τού Απόλλωνα, χιλιάδες χρόνια πριν. Το ερώτημα που η επιστήμη καλείται να απαντήσει, είναι με ποιο τρόπο επιλέχθηκαν τα σημεία που οικοδομήθηκαν οι Ναοί τού Απόλλωνα, έτσι που να σχηματίζουν το τέλειο εν λόγω νοητό δίκτυο.

Υποστήριξα την άποψη, ότι η επιλογή των σημείων που κτίστηκαν οι Ναοί τού Απόλλωνα έτσι που δημιουργούνται τέλειες μεταξύ τους γεωδαισιακές δομές είναι, αναμφισβήτητα, πράξη ασυνείδητη. Ότι το Απολλώνιο γεωδαιτικό δίκτυο συνιστά εύρημα από το οποίο πιθανολογείται η επίδραση Μαθηματικού Κανόνα στη λειτουργία του ανθρώπινου ασυνείδητου. Ότι καθοριστικοί στη λειτουργία του ανθρώπινου ασυνείδητου παράγοντες είναι ο ρόλος της ευθείας, του ισοσκελούς και ισόπλευρου τριγώνου και της Χρυσής Τομής. Ότι η κατασκευή των γηπέδων ανά την ελληνική επικράτεια https://goo.gl/dxLWFb , των χριστιανικών ναών στην κωμόπολη του Θέρμου Τριχωνίδας https://goo.gl/gouvMi , των πεντάστερων ξενοδοχείων της Αττικής https://goo.gl/jIw69i , των ελληνικών καζίνο https://goo.gl/tolVRm , των πολιτικών και στρατιωτικών αεροδρομίων https://goo.gl/mjz20u κ.ά έτσι που δένονται με τέλειους μεταξύ τους δεσμούς αλλά και με Ναούς του Απόλλωνα, είναι αδιαμφισβήτητα πράξεις ασυνείδητες που πιθανολογούν την ύπαρξη Μαθηματικού Κανόνα στη λειτουργία του ανθρώπινου ασυνείδητου. Ότι οι ασυνείδητες γεωδαισιακές επιλογές των ανθρώπων όπως αυτές αποτυπώνονται στην επιφάνεια της Γης, που μπορεί να αφορούν στην κατοικία, στην εργασία, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην κατασκευή δομικών έργων κάθε τύπου κλπ, ψευδώς εκλαμβάνονται από το είδος μας ως συνειδητές επιλογές. Ότι το ανθρώπινο ασυνείδητο καθορίζεται από Φυσικο-Μαθηματικούς νόμους άγνωστους στην ανθρώπινη επιστήμη. Ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και, ότι η ελεύθερη βούληση είναι μία αυταπάτη, μία ψευδαίσθηση του ανθρώπου https://goo.gl/5OSOzN  . Ότι εν τέλει, οι Ναοί του Απόλλωνα ανοίγουν ένα (ακόμα) νέο κεφάλαιο στην ανθρώπινη επιστήμη, την «ψυχολογία της γεωδαιτικής αποτύπωσης του ανθρώπινου ασυνείδητου στη μερκατορική προβολή της Γης».

Ωστόσο δεν έχει βρεθεί ο τρόπος, η θεωρία περί καθορισμού του ανθρώπινου ασυνείδητου να αποδειχθεί και να γίνει σαφής πέραν πάσης αμφιβολίας. Και τούτο, διότι δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο που επιλέχθηκαν τα σημεία που κτίστηκαν οι Ναοί τού Απόλλωνα έτσι που να δημιουργούν το τέλειο Απολλώνιο γεωδαιτικό δίκτυο. Ούτε όμως και το επιστημονικό δεδομένο, της κατασκευής των πεντάστερων ξενοδοχείων της Αττικής, των ελληνικών καζίνο , των πολιτικών και στρατιωτικών αεροδρομίων κ.ά, έτσι που δένονται γεωδαιτικά με τέλειους μεταξύ τους δεσμούς αλλά και με Ναούς του Απόλλωνα, αποδεικνύει με απόλυτη βεβαιότητα ότι η κατασκευή των παραπάνω δομικών έργων είναι πράξη ασυνείδητη. Και τούτο, διότι δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν οι εκατομμύρια παράγοντες που επέδρασαν στο συνειδητό και το ασυνείδητο των χιλιάδων ανθρώπων που αποφάσισαν την κατασκευή των παραπάνω δομικών έργων • μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς δεν βρίσκονται καν στη ζωή.

Για τους λόγους αυτούς, την απόδειξη του Μαθηματικού Κανόνα που καθορίζει το ανθρώπινο ασυνείδητο έπρεπε να αναζητήσω σε ανθρώπους της εποχής μας. Σε ανθρώπους που ήμουν σε θέση να ελέγξω με τις αισθήσεις μου όλους εκείνους τους παράγοντες που επέδρασαν στο συνειδητό και το ασυνείδητό τους κατά την λήψη αποφάσεων που αποτυπώνονται στην επιφάνεια της γης, όπως η επιλογή κατοικίας, εργασίας, ανθρωπίνων σχέσεων κλπ. Όλες δηλαδή εκείνες τις μικρές και μεγάλες επιλογές της ζωής μας που μέχρι χθες θεωρούσαμε είτε ως τυχαίες, είτε ως προϊόν της ελεύθερης βούλησής μας.

Το ιστορικό μιας σφοδρής δικαστικής αντιδικίας που ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια, δείχνει τη χαοτική πορεία που ακολουθούν τα πράγματα στην ανθρώπινη Ιστορία. Δείχνει τους εκατομμύρια παράγοντες που επιδρούν στο συνειδητό και στο ασυνείδητο ανθρώπων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, παράγοντες που οδηγούν στη λήψη ατομικών ή συλλογικών αποφάσεων που, ενώ έως σήμερα θεωρούνταν συνειδητές, στην πραγματικότητα είναι ασυνείδητες, έτσι που τελικά οδηγούν σε ένα καθορισμένο αποτέλεσμα που είτε «Κάποιος» γνωρίζει, είτε καθορίζει.

Η υπόθεση αφορά το οδοντιατρείο του αδελφού μου. Κλήθηκα πριν από 7 χρόνια να αποτρέψω τη δυσμενή εξέλιξη της εξαναγκαστικής μετεγκατάστασης του ιατρείου. Για να αποτραπεί η δυσμενής αυτή εξέλιξη, έπρεπε να κερδίσω τις δίκες που ανοίχτηκαν. Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά, όταν δυο γειτόνισσες, μάνα και κόρη που κατοικούσαν σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας, άρχισαν να συμπλέκονται με τρομερή σφοδρότητα μεταξύ τους. Καυγάδες αδιανόητης έντασης και διάρκειας, σωματική βία της μιας γυναίκας στην άλλη, σπασίματα μέσα στο σπίτι, έγιναν η καθημερινότητα μιας ήσυχης γειτονιάς. Ανάστατοι οι κάτοικοι, χρησιμοποίησαν όλα τα δυνατά μέσα για να συμμορφωθούν οι δύο γυναίκες: κλήθηκε επανειλημμένα η αστυνομία, τους έγιναν συστάσεις, έγιναν τυπικές και άτυπες συνελεύσεις ενοικιαστών και ιδιοκτητών… Τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τις δύο γυναίκες. Στο σημείο αυτό αναγκάστηκα να παρέμβω νομικά. Έστειλα ένα εξώδικο με το οποίο καλούσα τις δύο γυναίκες να σταματήσουν να κάνουν φασαρία – νομικά, να παραλείψουν να διαταράσσουν τη νομή του ιατρείου του αδελφού μου. Τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τις δύο γυναίκες. Στο σημείο αυτό, στο χορό μπήκε ένας άθλιος δικηγόρος που έκανε τα πράγματα χειροτέρα, ο δικηγόρος των δύο γυναικών, ο οποίος ξεκίνησε μια προσωπική με έμενα αντιδικία όταν έχασε τη δίκη των ασφαλιστικών και το δικαστήριο επέβαλε 200 ευρώ χρηματική ποινή για κάθε θόρυβο που οι γυναίκες στο εξής θα προκαλούσαν. Η εγγραφή της αγωγής νομής στα βιβλία βαρών και διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου, όπως η δικονομία ορίζει, είχε ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να μην μπορούν να πουλήσουν το ακίνητο. Καλυπτόμενος ο δικηγόρος πίσω από τις δυο γυναίκες υπέβαλε πειθαρχική εναντίον μου αναφορά, με σκοπό να μου ασκήσει πίεση ώστε να πείσω τον αδελφό μου να παραιτηθεί της αγωγής για την διατάραξη της νομής του («παραιτηθείτε εσείς να παραιτηθούμε και μείς, να μην ταλαιπωρείσαι και συ για χρόνια στο πειθαρχικό») . Ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα μου που υποχρεώθηκα να εξαπολύσω μπαράζ δικογράφων. Εξώδικα, εισαγγελικές παραγγελίες, αγωγές νομής, ασφαλιστικά νομής, αγωγές αποζημίωσης, αγωγές για συκοφαντική δυσφήμηση, ασφαλιστικά συντηρητικής κατάσχεσης για συκοφαντική δυσφήμηση, πειθαρχικές αναφορές εναντίον του άθλιου δικηγόρου που καλυπτόμενος πίσω από την υπογραφή των πελατών του συνέτασσε και υποστήριζε προφορικά άδικες εναντίον μου πειθαρχικές αναφορές, θεωρώντας (εσφαλμένα) ότι είναι στο απυρόβλητο.

Αν και κέρδισα όλες ανεξαιρέτως τις δίκες, το μέλλον δεν κατάφερα να το αλλάξω. Αυτό που με τις δίκες που άνοιξα (και κέρδισα) προσπάθησα να αποτρέψω, την μετεγκατάσταση δηλ. του ιατρείου, τελικά δεν αποτράπηκε. Τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τις δύο γυναίκες. Ούτε καν η χρηματική ποινή των 200 ευρώ για κάθε πρόκληση θορύβου στάθηκε ικανή να τις σταματήσει – το ελληνικό δίκαιο πάσχει στο σημείο αυτό, διότι οι αποφάσεις αυτού του είδους δεν μπορούν να εκτελεστούν άμεσα, αφού απαιτείται νέα αγωγή, κατόπιν βεβαίωσης της παραβίασης της δικαστικής απόφασης, συνήθως από το βιβλίο συμβάντων της Αστυνομίας. Το αποτέλεσμα ήταν το ιατρείο να μετεγκατασταθεί εξαναγκαστικά. Από εκεί και πέρα τα πράγματα συνέβησαν όπως συμβαίνουν στις περιπτώσεις αυτές. Προηγείται έρευνα αγοράς, πολλές αγγελίες, επισκέψεις σε υποψήφια διαμερίσματα, στάθμιση των κριτηρίων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή της θέσης του ακινήτου και, γενικά, όλες αυτές οι ενέργειες που μέχρι σήμερα τις θεωρούμε προϊόν της ελεύθερης βούλησής μας. Τελικά η θέση που επιλέχτηκε για την μετεγκατάσταση του ιατρείου ήταν κάποιο κεντρικό σημείο στου Ζωγράφου. Η μετεγκατάσταση στο νέο ιατρείο έγινε τον Ιούλιο του 2009.

Ο αδελφός μου κατοικεί με την οικογένεια του κάπου στον Πειραιά, σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της συζύγου του την οποία γνώρισε τυχαία πριν από 12 χρόνια στο Baraonda, ένα Σάββατο βράδυ που βγήκε μαζί μου για ποτό. Τίποτα το περίεργο δεν είχε αυτή η γνωριμία. Ήταν τυχαία, όπως τυχαία γνωρίζονται ερωτεύονται και παντρεύονται εκατομμύρια άνθρωποι. Με τα αδέλφια μου μεγαλώσαμε στο Θέρμο Τριχωνίδας, όπου υπηρετούσε ως αστυνομικός ο πατέρας μας. Η αρχαία πόλη του Θέρμου ήταν η σημαντικότερη σε ολόκληρη την Αιτωλία και διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο του Κοινού των Αιτωλών (Αιτωλική Συμπολιτεία). Μάρτυρας της ιστορίας της πόλης είναι ο αρχαιολογικός χώρος με το μεγάλο πλήθος από δημόσια κτίρια και ναούς. Στην πόλη υπάρχει ο μεγάλος ναός του «Θερμίου» Απόλλωνα, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στις συμμετρίες που ακολουθούν. Τέλος η τύχη τα έφερε έτσι, που ο ηλικιωμένος δικηγόρος με τον οποίο αντιδίκησα σκληρά επί 7 χρόνια και ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξαναγκαστική μετεγκατάσταση του ιατρείου του αδελφού μου, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στο Θέρμο, πράγμα το οποίο έμαθα πρόσφατα.

– Το νέο ιατρείο βρίσκεται στο ίδιο σχεδόν γεωγραφικό ύψος με τον Ναό τού Απόλλωνα Ζωστήρα. Το ιατρείο βρίσκεται στις 23 μοίρες, 46 πρώτα και 9 δεύτερα, ενώ ο Ναός τού Απόλλωνα Ζωστήρα βρίσκεται στις 23 μοίρες, 45 πρώτα και 24 δεύτερα (εικόνα 1). [Για να ήταν το ιατρείο στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος με τον Ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα θα έπρεπε να βρίσκεται 373 μέτρα ανατολικά, ή αντίστροφα, για να ήταν ο Ναός τού Απόλλωνα Ζωστήρα στο ίδιο γεωγραφικό ύψος με το ιατρείο θα έπρεπε να βρίσκεται 373 μέτρα δυτικά. Δεδομένου όμως ότι τίποτα στα Απολλώνια γεωδαιτικά δίκτυα δεν είναι τυχαίο, υπάρχει λόγος που το ιατρείο δεν τοποθετήθηκε στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος με τον Ναό τού Απόλλωνα Ζωστήρα. Αν το ιατρείο και ο Ναός του Απόλλωνα ήταν στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος, δεν θα έβλεπες ποτέ τις εικόνες 3, 4 και 6 ].

image

– Το σπίτι βρίσκεται στο ίδιο σχεδόν γεωγραφικό πλάτος με τον Ναό της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα. Το σπίτι βρίσκεται στις 37 μοίρες, 55 πρώτα και 44 δεύτερα, ενώ ο Ναός της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα βρίσκεται στις 37 μοίρες, 55 πρώτα και 34 δεύτερα (εικόνα 2). [Για να ήταν το σπίτι στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό πλάτος με τον Ναό τής Αρτέμιδος στη Βραυρώνα θα έπρεπε να βρίσκεται 323 μέτρα νότια, ή αντίστροφα, για να ήταν το ο Ναός τής Αρτέμιδας στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με το σπίτι θα έπρεπε να βρίσκεται 323 μέτρα βόρεια. Δεδομένου όμως ότι τίποτα στα Απολλώνια γεωδαιτικά δίκτυα δεν είναι τυχαίο, υπάρχει λόγος που το σπίτι δεν τοποθετήθηκε στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό πλάτος με τον Ναό της Αρτέμιδος, δίδυμης αδελφής του Απόλλωνα. Αν το σπίτι και ο Ναός της Αρτέμιδος ήταν στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό πλάτος, δεν θα έβλεπες ποτέ τις εικόνες 3, 4 και 6].

image

Η ευθεία που ενώνει το σπίτι με το Ναό της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα είναι 31,7 χιλιόμετρα. Η Χρυσή Τομή της ευθείας βρίσκεται στα 12,1 χιλιόμετρα από το σπίτι (μικρό τμήμα) και στα 19,6 χιλιόμετρα από τον Ναό της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα (μεγάλο τμήμα). [εικόνα 2]

– Στην εικόνα 3 συμβαίνει το εξής εκπληκτικό: Η ευθεία της εικόνας 1 («ιατρείο – Ναός Απόλλωνα Ζωστήρα») ΤΈΜΝΕΙ την ευθεία της εικόνας 2 («σπίτι – Ναός Αρτέμιδος στη Βραυρώνα») ΑΚΡΙΒΏΣ ΣΤΗ ΧΡΥΣΉ ΤΟΜΉ ΤΗΣ ! ! !

image

Την μαγεία του καθορισμού τού ανθρώπινου ασυνείδητου ολοκληρώνουν οι εικόνες 4 και 6.

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή την Χρυσή Τομή της ευθείας «σπίτι – Ναός Αρτέμιδος στη Βραυρώνα», και πλευρές έως, α) το Ναό του Δελφινίου Απόλλωνα στις Στήλες Ολυμπίου Διός (5.604,55 μέτρα) και, β) το ιατρείο (5.604,36 μέτρα). [εικόνα 4].

image

Τίθεται εδώ το εξής μεγάλο ερώτημα: γιατί το Απολλώνιο γεωδαιτικό δίκτυο να σχηματίσει το Ισοσκελές τρίγωνο της εικόνας 4? Δεν αρκούσαν οι ευθείες της εικόνας 1 και της εικόνας 2 οι οποίες τέμνονται στη Χρυσή Τομή της πρώτης (εικόνα 3), βάσει των οποίων Απόλλωνας και Άρτεμις όρισαν το σπίτι και το ιατρείο που θα έκανε οικογένεια και θα εργαζόταν ένας άνθρωπος? Σε τι εξυπηρετεί το Ισοσκελές τελευταίο τρίγωνο? Η απάντηση είναι αδιανόητη. Δεδομένου ότι η ευθεία «Ναός Απόλλωνα Ζωστήρα – Ιατρείο» της εικόνας 3, θα μπορούσε εκτεινόμενη προς την ίδια κατεύθυνση να βρίσκεται οπουδήποτε βορείως της Χρυσής Τομής χωρίς αυτό να επηρεάζει την τελειότητα της εικόνας 3 (οι δύο ευθείες θα εξακολουθούσαν να τέμνονται στη Χρυσή Τομή), αυτό σημαίνει ότι το ιατρείο θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε βορείως της Χρυσής Τομής. Θα μπορούσε δηλαδή να βρίσκεται οπουδήποτε από το ύψος της Χρυσής Τομής και πάνω, φτάνοντας ακόμη και στον Βόρειο Πόλο, χωρίς αυτό να επηρεάζει την τελειότητα της εικόνας 3. Ο ρόλος συνεπώς της ύπαρξης του ισοσκελούς τριγώνου της εικόνας 4, είναι ότι ο Ναός τού Δελφινίου Απόλλωνα καθορίζει το ΈΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ στο οποίο έμελλε να οδηγηθεί ο ένοικός του. Ο Ναός τού Δελφινίου Απόλλωνα θέτει το βόρειο ΣΤΟΠ της ευθείας. Το ΣΤΟΠ αυτό, βρίσκεται ακριβώς στο διαμέρισμα που ο ένοικός του έμελλε να εγκατασταθεί και να εργαστεί.

– Όπως έχουμε δει σε προηγούμενη ανάρτηση, η ευθεία που ενώνει τον Ναό του Θερμίου Απόλλωνα με τον Ναό του Απόλλωνα στη Ρόδο, διέρχεται ακριβώς από το ναϊκό συγκρότημα των τριών Ναών του Απόλλωνα στη Δήλο [εικόνα 5]. Η ευθεία είναι 623,95 χιλιόμετρα.

image

Η ΕΥΘΕΊΑ ΑΥΤΉ ΔΙΈΡΧΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΏΣ (ΚΑΙ) ΑΠΌ ΤΟ ΣΠΊΤΙ ! ! ! [εικόνα 6].

image

Τα πράγματα τελικά οδηγήθηκαν σε αποτέλεσμα που μοιάζει καθορισμένο. Μοιάζει σαν το μέλλον της υπόθεσης να ήταν προδιαγεγραμμένο. Δεδομένου ότι οι συμμετρίες των εικόνων 1 -6 ήταν ανέκαθεν εκεί, τόσο πριν ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης γνωρίσει και παντρευτεί τη σύζυγό του, όσο και κατά τη διάρκεια της σφοδρής αντιδικίας για το ιατρείο του, συνάγεται ότι όποιος μπορούσε να διαβάσει τον καλά κρυμμένο στις εικόνες 1-6 κώδικα, θα μπορούσε να προβλέψει και το μέλλον του πρωταγωνιστή της υπόθεσης αυτής – ένας υπερυπολογστής με την πανίσχυρη επεξεργαστική ισχύ που οι τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστές των μεγάλων ερευνητικών κέντρων διαθέτουν, θα μπορούσε να υπολογίσει τις εκατομμύρια πιθανές συμμετρίες του πρωταγωνιστή της υπόθεσης αυτής και, κατά προέκταση, να προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια το μέλλον του.

Μοιάζει σαν το μέλλον είτε «Κάποιος» να το γνωρίζει, είτε «Κάποιος» να το καθορίζει, είτε ότι δεν υπάρχει μέλλον. Μετά από 7 χρόνια σφοδρής αντιδικίας, η υπόθεση αυτή έρχεται να κουμπώσει πάνω στην έρευνα αυτή, για να αποδειχθεί ότι η ελεύθερη βούληση είναι μία αυταπάτη, μία ψευδαίσθηση του ανθρώπου. Η χαοτική αύτη υπόθεση επιβεβαίωσε την υποψία μου περί ύπαρξης Μαθηματικού Κανόνα που καθορίζει τη λειτουργία του ανθρώπινου ασυνείδητου, όμοιου ακριβώς με τον κανόνα βάσει του οποίου επιλέχθηκαν οι θέσεις που κτίστηκαν οι Ναοί τού Απόλλωνα.

Οι ιεροί για την ανθρωπότητα Ναοί του Απόλλωνα, οι οποίοι παίζουν πρωταγωνιστικό εδώ ρόλο, αποδεικνύουν ότι είτε το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο και «Κάποιος» το γνωρίζει, είτε «Κάποιος» το καθορίζει, είτε ότι δεν υπάρχει μέλλον. Τέλος, ότι η ελεύθερη βούληση είναι μία αυταπάτη, μία ψευδαίσθηση του ανθρώπου.

Advertisements