«φ» : Η Χρυσή Τομή του Απόλλωνα

image

Οι Αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί πρώτοι μελέτησαν αυτό που τώρα ονομάζουμε χρυσή τομή γιατί εμφανιζόταν συχνά στη γεωμετρία. Η χρυσή τομή αναφέρεται επίσης και ως «χρυσός λόγος» ή «χρυσός κανόνας». Άλλα ονόματα είναι «χρυσή μετριότητα» και «Θεϊκή αναλογία» ενώ στον Ευκλείδη ο όρος ήταν «άκρος και μέσος λόγος». Ο Λούκα Πατσιόλι (Luca Pacioli, 1445–1517) καθόρισε την χρυσή τομή ως «Θεϊκή αναλογία» στο ομώνυμο έργο του Divina Proportione.  Ο Michael Maestlin πρώτος δημοσίευσε μια δεκαδική  προσέγγιση της χρυσής τομής, το 1597.

Οι αρχαίοι έλληνες μαθηματικοί, με τη γνωστή αδυναμία τους στην τελειότητα της αρμονίας, είχαν δώσει ξεχωριστή σημασία στη διαίρεση ενός ευθύγραμμου τμήματος σε ‘’μέσο και άκρο λόγο’’. Αυτό σημαίνει, με απλά λόγια, να χωρίσουμε μια γραμμή σε δύο άνισα τμήματα, έτσι ώστε ο αριθμός που παίρνουμε αν διαιρέσουμε το μήκος του μεγάλου τμήματος με το μήκος του μικρού να ισούται με τον αριθμό που παίρνουμε αν διαιρέσουμε το μήκος ολόκληρης της γραμμής με το μήκος του μεγάλου τμήματος. Ο αριθμός αυτός ονομάστηκε από τους αρχαίους ‘’Χρυσή Τομή ή Θεία Αναλογία’’ και ισούται, περίπου, με 1,62.

Κατά τους αρχαίους Έλληνες η Χρυσή Τομή διαιρούσε μια γραμμή με τον τελειότερο αισθητικά τρόπο, και για τον λόγο αυτόν ο Πλάτωνας θεωρούσε ότι ο αριθμός αυτός βρίσκεται στον ‘’υπερουράνιο’’ τόπο. Η Χρυσή Τομή ήταν γνωστή στους Πυθαγόρειους. Στο μυστικό τους σύμβολο, την πεντάλφα, ο χρυσός λόγος εμφανίζεται στις πλευρές τους αστεριού καθώς και στο πηλίκο του εμβαδού του κανονικού πενταγώνου με κορυφές τις άκρες της πεντάλφα προς το εμβαδόν του κανονικού πενταγώνου που σχηματίζεται εντός του αστεριού. Η χρυσή τομή συνεπαίρνει Δυτικούς διανοούμενους ποικίλων ενδιαφερόντων για τουλάχιστον 2400 χρόνια.

O αμερικανός Μαθηματικός Mark Barr πρότεινε να χρησιμοποιείται το πρώτο γράμμα του γλύπτη Φειδία για τον συμβολισμό της χρυσής τομής. Έκτοτε,  από τον 20ο αιώνα, η χρυσή τομή παριστάνεται με τον ελληνικό γράμμα Φ ή φ (φ, από το αρχικό γράμμα του γλύπτη Φειδία). Ο Φειδίας (490–430 π.Χ.) έφτιαξε τα αγάλματα του Παρθενώνα τα οποία  ενσωματώνουν την χρυσή αναλογία.

«Πείτε του βασιλιά, πως έπεσε κατάμαχα ο μαγικός αυλός, κι ούτε ο Φοίβος Απόλλων μένει πια εδώ, ούτε φυτρώνει η δάφνη που προμαντεύει, ούτε κυλάει το γάργαρο νερό απ΄ την πηγή. Και το νερό που στέρεψε, δεν τραγουδάει πια». «Θα έρθει ημέρα που ο Φοίβος (Απόλλων) θα επιστρέψει και θα μείνει για πάντα». Είναι οι τελευταίοι χρησμοί που έδωσε η Πυθία.

Εντοπίστηκε «θεϊκή αναλογία» μεταξύ Ναών του Απόλλωνα. Πρόκειται για  το «Απολλώνιο γεωδαιτικό «φ»». Με τη συνδρομή των γεωδαιτικών εφαρμογών Google Maps και  Measure Map , ανακαλύφθηκε η «Χρυσή Τομή του Απόλλωνα». Η «Χρυσή Τομή του Απόλλωνα» βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά της Μακρονήσου και στο θαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά της Νάξου. Τα ακριβή σημεία της «θεϊκής Απολλώνιας  αναλογίας» βρίσκονται εδώ https://goo.gl/maps/eZS3nNQkVeF2 και εδώ https://goo.gl/maps/SF7Az8cZBsS2 .

Ανάλυση

– Η ευθεία που ενώνει το Ναό του Θερμίου Απόλλωνα με το Ναό του Απόλλωνα στη Ρόδο, διέρχεται ακριβώς από το ναϊκό συγκρότημα των τριών Ναών του Απόλλωνα στη Δήλο [εικόνα 1]. Η ευθεία είναι 623,95 χιλιόμετρα [εικόνα 2].

image

image

– Μετρώντας από το Ναό του Θερμίου Απόλλωνα, η Χρυσή Τομή τής παραπάνω ευθείας βρίσκεται στα 385,63 χιλιόμετρα από το Ναό του Θερμίου Απόλλωνα (μεγάλο τμήμα) και στα 238,41 χιλιόμετρα από το Ναό του Απόλλωνα στη Ρόδο  (μικρό τμήμα) [εικόνα 3]. Επαλήθευση: 385,63 (μεγάλο τμήμα) : 238,41 (μικρό τμήμα) = 1,6175 | 623,95 (ολόκληρη ευθεία) : 385,63 (μεγάλο τμήμα) = 1,618.

image

Το σημείο που βρίσκεται η Χρυσή Τομή ευθυγραμμίζεται με, τον Κούρο τού Απόλλωνα στη Νάξο, τον Ναό τού Απόλλωνα στη Νάξο (Πορτάρα Νάξου) και τον Ναό τού Απόλλωνα στο Δεσποτικό Κυκλάδων [εικόνα 4]. Δηλαδή  ο Ναός τού Απόλλωνα στο Δεσποτικό Κυκλάδων, ο Ναός τού Απόλλωνα στη Νάξο , ο Κούρος τού Απόλλωνα στη Νάξο και η Χρυσή Τομή , βρίσκονται στην ίδια ακριβώς ευθεία [εικόνα 5]. Οι δύο Ναοί τού Απόλλωνα σε Δεσποτικό και Νάξο και ο Κούρος τού  Απόλλωνα στη Νάξο, δείχνουν την Χρυσή Τομή • αποδεικνύεται ότι «γνώριζαν» το ακριβές γεωγραφικό σημείο τής Χρυσής Τομής τής ευθείας 623,95 χιλιομέτρων, που ενώνει το Ναό τού Θερμίου Απόλλωνα με το Ναό τού Απόλλωνα στη Ρόδο και διέρχεται από το Ναό τού Απόλλωνα στη Δήλο.

image

image

– Μετρώντας (ανάποδα) από το Ναό τού Απόλλωνα στη Ρόδο, η Χρυσή Τομή τής παραπάνω ευθείας βρίσκεται στα 385,71 χιλιόμετρα από το Ναό τού Απόλλωνα στη Ρόδο (μεγάλο τμήμα) και στα 238,33 χιλιόμετρα από το Ναό τού Θερμίου Απόλλωνα   (μικρό τμήμα) [εικόνα 6]. Επαλήθευση: 385,71 (μεγάλο τμήμα) : 238,33 (μικρό τμήμα) = 1,6183 | 624,04 (ολόκληρη ευθεία) : 385,71 (μεγάλο τμήμα) = 1,6178.

image

Η Χρυσή Τομή και ο Ναός τού Απόλλωνα στην Αίγινα βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό πλάτος, στις 37 μοίρες, 45 πρώτα και 0 δεύτερα. Δηλαδή ο Ναός τού Απόλλωνα στην Αίγινα  και η Χρυσή Τομή , βρίσκονται στην ίδια ακριβώς γεωγραφική ευθεία [εικόνα 7]. Ο Ναός τού Απόλλωνα στην Αίγινα, δείχνει την Χρυσή Τομή • αποδεικνύεται ότι «γνώριζε» το ακριβές γεωγραφικό σημείο τής Χρυσής Τομής τής ευθείας 623,95 χιλιομέτρων, που ενώνει το Ναό τού Θερμίου Απόλλωνα με το Ναό τού Απόλλωνα στη Ρόδο και διέρχεται από το Ναό τού Απόλλωνα στη Δήλο.

image

Η επιλογή των σημείων που οικοδομήθηκαν οι Ναοί τού Απόλλωνα σε, Θέρμο, Δήλο, Ρόδο, Δεσποτικό, Νάξο και Αίγινα, καθώς και η θέση που κείτεται ο Κούρος τού Απόλλωνα στη Νάξο, έτσι που  οι τρείς πρώτοι βρίσκονται στην ίδια ακριβώς ευθεία και οι υπόλοιποι  δείχνουν τη Χρυσή Τομή τής ευθείας και προς τις δύο κατευθύνσεις, είναι αδιαμφισβήτητα πράξεις ασυνείδητες. Είναι ένα εκπληκτικό  εύρημα που δημιουργεί νέα δεδομένα στην έρευνα της επίδρασης της θεϊκής αναλογίας στο ανθρώπινο ασυνείδητο.

* Η γραμμή 1 στην οποία υπολογίζεται η Χρυσή Τομή της, νοείται ως νοητή ευθεία γραμμή και όχι ως νοητή καμπύλη γραμμή που ακολουθεί την καμπυλότητα του ελλειψοειδούς γεωειδούς σχήματος της Γης. Το ίδιο ισχύει και για τη γραμμή 2  που  υποδεικνύει το ακριβές σημείο της Χρυσής Τομής στη γραμμή 1. Αυτό σημαίνει, με απλά λόγια, ότι η γραμμή 2  που υποδεικνύει το ακριβές σημείο της Χρυσής Τομής της γραμμής 1, συναντά τη Χρυσή Τομή της γραμμής 1  μόνον εφόσον οι γραμμές είναι νοητές ευθείες γραμμές – όχι  καμπύλες γραμμές που ακολουθούν  το ελλειψοειδές γεωειδές σχήμα τής Γης.  Αντίθετα, αν  στη γεωδαιτική εφαρμογή Measure Map με την οποία γίνονται οι μετρήσεις, επιλεγεί από τη ρύθμιση «Geodesic Segments» η επιλογή που εμφανίζει καμπύλες γραμμές που ακολουθούν  το ελλειψοειδές σχήμα της της Γης, τότε η γραμμή 2 δεν τέμνει   τη γραμμή 1 στη Χρυσή Τομή της, ούτε οι Ναοί του Απόλλωνα ορίζουν ακριβείας  καμπύλη γραμμή. Μάλιστα, όσο  μεγαλύτερο είναι το εύρος των γεωγραφικών συντεταγμένων  μεταξύ  των ναών του Απόλλωνα, είτε της γραμμής 1 είτε της γραμμής 2, τόσο μεγαλύτερη είναι διαφοροποίηση της κυρτότητας/κοιλότητας της καμπύλης γραμμής 1 από την καμπύλη γραμμή 2, άρα και η απόκλιση της γραμμής 2 από την Χρυσή Τομή της γραμμής 1.

Επίσης, πολύ μικρή απόκλιση (λίγων μέτρων) υπάρχει μεταξύ της Χρυσής Τομής της γραμμής 1 που υπολογίζεται με ειδικό λογισμικό  εύρεσης Χρυσής Τομής ευθείας γραμμής, και της Χρυσής Τομής της  ίδιας  γραμμής (1)  πάνω στο Χάρτη. Και ενώ η γραμμή 1 πάνω στο χάρτη απεικονίζεται από την Measure Map πάντοτε με το πραγματικό της μέγεθος , ανεξάρτητα δηλ. αν απεικονίζεται ως καμπύλη ή νοητή ευθεία ανάλογα με το αν η επιλογή «Geodesic Segments» είναι ενεργή ή όχι, ωστόσο, ποτέ το μεγάλο ή το μικρό τμήμα τής γραμμής 1 πάνω στο χάρτη δεν ισούται με το μεγάλο ή μικρό τμήμα τής γραμμής 1 στο ειδικό λογισμικό που υπολογίζει τη Χρυσή Τομή της. Η μικρή αυτή απόκλιση προφανώς εξηγείται από το γεγονός ότι το λογισμικό που υπολογίζει τη Χρυσή Τομή της γραμμής 1 θεωρεί ότι πρόκειται για ευθεία  γραμμή, ενώ στην πραγματικότητα  πρόκειται για καμπύλη του ελλειψοειδούς γεωειδούς σχήματος της Γης, ανεξάρτητα  αν στην εφαρμογή Measure Map η γραμμή  εμφανίζεται ως ευθεία ή ως καμπύλη γραμμή.

Συμπερασματικά, η αναμφισβήτητα αποδεικνυόμενη γνώση της Χρυσής Τομής από τους Ναούς του Απόλλωνα, που αφενός ορίζουν την γραμμή 1, αφετέρου ορίζουν τη γραμμή 2 που υποδεικνύει το σημείο της Χρυσής Τομής τής γραμμής 1, λαμβάνει υπόψη  όχι καμπύλες γραμμές που ακολουθούν το ελλειψοειδές γεωειδές σχήμα της Γης, αλλά νοητές ευθείες γραμμές που παραβλέπουν την καμπυλότητα της Γης. Δεδομένου μάλιστα ότι οι γραμμές 1 και 2 διαγράφουν ως καμπύλες   διαφορετικές τροχιές από αυτές που διαγράφουν ως ευθείες, το γεγονός ότι οι Ναοί του Απόλλωνα έχουν τοποθετηθεί με τέτοια εκπληκτική ακρίβεια στο χάρτη, κατά τρόπο που ορίζουν τη γραμμή 1 αλλά και υποδεικνύουν με τη γραμμή 2 τη Χρυσή Τομή της γραμμής 1 κάνοντας χρήση νοητών ευθείων γραμμών που παραβλέπουν την καμπυλότητα της Γης, αποδεικνύει απόλυτη γνώση της Μερκατορικής Προβολής καθώς και του ακριβούς ελλειψοειδούς γεωειδούς σχήματος της Γης. Αποδεικνύει δηλ. απόλυτη «γνώση»  του γεωδαιτικού προτύπου  WGS-84 (World Geodetic System) με το οποίο ο πολιτισμός μας καθόρισε το 1980 το τελικό γεωδαιτικό ελλειψοειδές αναφοράς διαστάσεων a = 6378137 και F = 1/ 298,25722. Πρόκειται, ασφαλώς, για ασυναίσθητη «γνώση».

Το γιατί  αυτό συμβαίνει  με χρήση ευθείων  αντί καμπυλων γραμμών, αν υποκρύπτει σκοπιμότητα, αν είναι τεχνικά δυνατό να υποδειχθεί από τη γραμμή 2 ή Χρυσή Τομή της γραμμής 1 με χρήση καμπύλων γραμμών αντί ευθείων όπως εν προκειμένω συμβαίνει, το πως αυτό  ενδεχομένως να διατάρασσε την αρμονία και τους σκοπούς που υπηρετεί το ευρύτερο γεωδαιτικό δίκτυο των Ναών του Απόλλωνα, αποτελούν ζητήματα που δεν μπορώ να ελέγξω με τα πενιχρά μέσα λογισμικού που διαθέτω, πρόσθετα δε,  εκφεύγουν κατά πολύ των γνώσεων που διαθέτω στις επιστήμες των μαθηματικών , της γεωδαισίας και της χαρτογραφίας και συνεπώς, δεν μπορώ να εξάγω ή πιθανολογήσω συμπεράσματα σε σχέση με την βεβαία επίδραση τού Κανόνα της Χρυσής Τομής στη λειτουργία του ανθρώπινου ασυνείδητου. Σε κάθε πάντως περίπτωση, κλειδί για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων είναι η αποκωδικοποίηση , κατ αρχήν, του χαοτικού τεχνητού γεωδαιτικού δικτύου του Απόλλωνα καθώς και του Κανόνα Αρμονίας της Γης και , στη συνέχεια, η προσομοίωση αυτών σε συνθήκες καμπύλων γραμμών που ακολουθούν το ελλειψοειδές γεωειδές σχήμα της Γης. Αυτό, εφόσον είναι επιστημονικά και τεχνικά εφικτό, θα δώσει πολύτιμες απαντήσεις, αν είναι η Γη που επιδρά εξουσιαστικά στο ανθρώπινο ασυνείδητο, ή είναι και κάτι άλλο, όπως υποπτεύομαι, αφού το ανθρώπινο γεωδαιτικό δίκτυο, ιδίως του Απόλλωνα, έχει δημιουργηθεί με όρους ανθρώπινης νόησης και ευφυίας. Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μπορεί να δώσει η επιστήμη των ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν τις τεχνικές , ψηφιακές και δορυφορικές υποδομές, καθώς και την επιστημονική εμπειρία και γνώση για μια τέτοια προσομοίωση.

Τέλος, ο εντοπισμός της «θεϊκής αναλογίας» μεταξύ Ναών του Απόλλωνα, ήτοι η  αποκάλυψη της «Χρυσής Τομής του Απόλλωνα»  , οφείλεται αποκλειστικά στην εφαρμογή Measure Map η οποία είναι η μόνη που μέσω της ρύθμισης «Geodesic Segments» απεικονίζει την καμπύλη  ως ευθεία γραμμή. Δίχως την ευθεία απεικόνιση της καμπύλης, ο εντοπισμός της Χρυσής Τομής του Απόλλωνα θα ήταν αδύνατος. Αδύνατος επίσης θα ήταν ο εντοπισμός του  συνόλου (σχεδόν) των ευθείων γραμμών αυτής της έρευνας.

Advertisements