Knowing (χριστιανικοί ναοί στο Θέρμο Τριχωνίδας)

image

Στην ορεινή Τριχωνίδα βρίσκεται το Θέρμο, κωμόπολη στην οποία μεγάλωσα, χτισμένη Β/Α της λίμνης Τριχωνίδας σε υψόμετρο 360 μέτρων. Η αρχαία πόλη του Θέρμου ήταν η σημαντικότερη σε ολόκληρη την Αιτωλία και διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο του Κοινού των Αιτωλών (Αιτωλική Συμπολιτεία). Μάρτυρας της ιστορίας της πόλης είναι ο αρχαιολογικός χώρος με το μεγάλο πλήθος από δημόσια κτίρια και ναούς. Στην πόλη υπήρχε ο μεγάλος ναός του «Θερμίου» Απόλλωνα https://goo.gl/maps/MPNYxrkrnu62 .

Στο Θέρμο υπάρχουν πέντε χριστιανικοί ναοί: ο ναός του Αγίου Νεκταρίου
http://goo.gl/maps/Vm9F4 , ο ναός της Αγίας Τριάδας http://goo.gl/maps/umGur , ο ναός του Αγίου Δημητρίου http://goo.gl/maps/hiBeh , ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου http://goo.gl/maps/rgOsv και ο ναός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού http://goo.gl/maps/tZey1 (εικόνα 1).
image

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός γεννήθηκε το 1714 και πέθανε στις 24 Αυγούστου 1779. Είναι γνωστός και ως Πατροκοσμάς, και ήταν Ελληνορθόδοξος μοναχός. Το 1961 ανακηρύχθηκε άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και εορτάζεται στις 24 Αυγούστου.Ο Κοσμάς ο Αιτωλός γεννήθηκε στο Μέγα Δένδρο, ένα μικρό χωριό δίπλα στο Θέρμο, σημείο στο οποίο βρίσκεται το πατρικό σπίτι του Αγίου https://goo.gl/maps/WvAGbJAcrps (εικόνα 1). Το παλιό εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά, χτίστηκε το 1908 και είναι το πρώτο που χτίστηκε στην περιοχή κι αφιερώθηκε στον Πατροκοσμά, 50 χρόνια πριν από την επίσημη αγιοποίησή του.

Οι εκκλησίες, Άγιος Νεκτάριος, Κοίμηση της Θεοτόκου και Αγία Τριάδα, χρονολογούνται προ του έτους 1975 που η οικογένειά μου εγκαταστάθηκε στο Θέρμο. Ο ναός τού Αγίου Δημητρίου είναι ο πιο πρόσφατος. Χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 80 • κτίστηκε ωστόσο ακριβώς στη θέση που βρισκόταν ένα παλιό εκκλησάκι το οποίο κατεδαφίστηκε. Όλοι οι χριστιανικοί ναοί – είτε οι παλαιοί, είτε οι νέοι που κτίστηκαν στη θέση των παλαιών- οικοδομήθηκαν πριν το 1980 που τελειοποιήθηκε το γεωδαιτικό πρότυπο WGS-84 (World Geodetic System), με το οποίο ο πολιτισμός μας καθόρισε το τελικό γεωδαιτικό ελλειψοειδές αναφοράς και με το οποίο ο άνθρωπος απέκτησε τη δυνατότητα τοποθέτησης στο χάρτη δομικών κατασκευών με απόλυτη ακρίβεια.

– Η εικόνα 2 δείχνει τον ναό τού Απόλλωνα και τον χριστιανικό ναό τού Αγίου Νεκταρίου, τοποθετημένους στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος, στις 21 μοίρες 40 πρώτα και 5 δεύτερα. Η ευθεία είναι 1,45 χιλιόμετρα.
image

– Η εικόνα 3, τον ναό τού Απόλλωνα στην ίδια ακριβώς ευθεία με τους δύο χριστιανικούς ναούς τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Η ευθεία είναι 3,14 χιλιόμετρα.
image

– Η εικόνα 4, τον ναό τού Απόλλωνα στην ίδια ακριβώς ευθεία με τους δύο χριστιανικούς ναούς τής Αγίας Τριάδας και του πατρικού σπιτιού του Αγίου Κοσμά όπου υπάρχει και εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο. Η ευθεία είναι 3,85 χιλιόμετρα.
image

– Η εικόνα 5, τον ναό τού Απόλλωνα στην ίδια ακριβώς ευθεία με τους δύο χριστιανικούς ναούς τής Αγίας Τριάδας και του Αγίου Δημητρίου. Η ευθεία είναι 2,26 χιλιόμετρα.
image

Οι παραπάνω χριστιανικοί ναοί δεν τοποθετήθηκαν σε τέλεια μόνο ευθεία με τον ναό τού Θερμίου Απόλλωνα, αλλά τοποθετήθηκαν (και) κατά τρόπο τέτοιο που να δημιουργούν τέλειες γεωδαιτικές δομές ισοσκελών τριγώνων.

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν ο παλαιός ναός τού Αγίου Κοσμά με τους ναούς τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Νεκταρίου. (εικόνα 6)
image

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν ο ναός τού Αγίου Δημητρίου με το πατρικό σπίτι του Αγίου Κοσμά και τον ναό τής Αγίας Τριάδας. (εικόνα 7)
image

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν ο ναός τής Αγίας Τριάδας με τους ναούς τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Νεκταρίου. (εικόνα 8)
image

– Ο ναός του Αγίου Δημητρίου και το πατρικό σσπίτι του Αγίου Κοσμά βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος, στις 21 μοίρες 40 πρώτα και 9 δεύτερα. Η ευθεία είναι 1,68 χιλιόμετρα. (εικόνα 9)
image

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν ο ναός τού Αγίου Νεκταρίου με τους ναούς τής Αγίας Τριάδας και του Αγίου Δημητρίου. (εικόνα 10)
image

Ένα ακόμη σύμβολο του πολιτισμού μας στην κωμόπολη του Θέρμου, είναι το νέο Δημαρχείο.

– Η εικόνα 11 δείχνει τον ναό τού Απόλλωνα στην ίδια ακριβώς ευθεία με τον χριστιανικό ναό τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου και με το Δημαρχείο.
image

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν το Δημαρχείο με τους ναούς τής Αγίας Τριάδας και του Αγίου Δημητρίου. (εικόνα 12)
image

– Ισοσκελές τρίγωνο σχηματίζουν ο ναός τού Αγίου Δημητρίου με το Δημαρχείο και τον ναό τού Αγίου Νεκταρίου. (εικόνα 13)
image

Αυτονόητο είναι ότι οι χριστιανικοί ναοί στην κωμόπολη του Θέρμου δεν χτίστηκαν πάνω σε λείψανα αρχαίων ελληνικών ναών, ώστε να δικαιολογούνται οι αρχαϊκές γεωδαιτικές δομές που εντοπίζονται μεταξύ αρχαίων ελληνικών ναών και χριστιανικών ναών κάτω από τα θεμέλια των οποίων βρίσκονται θαμμένοι αρχαίοι ελληνικοί ναοί (βλ. ναός Παναγίας της Τήνου που «δένεται» γεωδαιτικά με 11 ναούς του Απόλλωνα, επειδή είναι κτισμένος πάνω στα λείψανα του βωμού του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης και στα ερείπια του ιερού και θεάτρου του Διονύσου).

Η κατασκευή των χριστιανικών ναών και του Δημαρχείου στο Θέρμο Τριχωνίδας, έτσι που δένονται γεωδαιτικά με τέλειους δεσμούς, τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Ναό τού Θερμίου Απόλλωνα, είναι αδιαμφισβήτητα πράξη ασυνείδητη.
Οι ταπεινοί χριστιανικοί ναοί στην κωμόπολη του Θέρμου Τριχωνίδας καθώς και το Δημαρχείο του Θέρμου, είναι εντελώς α σ ή μ α ν τ ε ς δομικές κατασκευές του πολιτισμού μας (με λογική μεταξύ τους σύνδεση και ομοιογένεια) που ενώ τα σημεία στα οποία οικοδομήθηκαν δεν θα μπορούσε ποτέ να επιλεγούν συνειδητά βάσει ενός σχεδίου γεωδαιτικού μεταξύ τους δεσμού, εντούτοις, δένονται μεταξύ τους με τέλειες γεωδαιτικές διατάξεις !

Ερωτάται, βάσει ποιου μαθηματικού μοντέλου τοποθετήθηκαν στο χάρτη οι χριστιανικοί ναοί και το Δημαρχείο στο Θέρμο. Δηλαδή, βάσει ποιας μαθηματικής διεργασίας ολοκληρωτικού λογισμού «όρισε» ο Ναός τού Θερμίου Απόλλωνα τις γεωγραφικές θέσεις των χριστιανικών ναών και του Δημαρχείου πάνω στον χάρτη, κατά τρόπο που να δημιουργείται το τέλειο αυτό γεωδαιτικό δίκτυο.

Ο Δημιουργός του Απολλώνιου γεωδαιτικού δικτύου στο Θέρμο, γνωρίζει άριστα τον πολιτισμό μας καθώς και την ανθρώπινη λειτουργία της νόησης πάνω στα λογικά – μαθηματικά προβλήματα. Εντολοδόχος της δημιουργίας τού γεωδαιτικού εν λόγω δικτύου, είναι το ανθρώπινο ασυνείδητο των εμπλεκομένων προσώπων κατά τη διαδικασία επιλογής των θέσεων που κτίστηκαν οι χριστιανικοί ναοί και το Δημαρχείο. Άγνωστος παραμένει ο εντολέας. Τέλος, φαίνεται ότι «Κάποιος» ή «Κάτι» γνώριζε ή/καθόρισε το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Advertisements