Ο σχηματισμός V που πετούν τα πουλιά

image

– Πολλά είδη πτηνών που μεταναστεύουν από τον Βορρά προς τον Νότο πραγματοποιούν το ταξίδι τους πετώντας σε συγκεκριμένες θέσεις που σχηματίζουν μια γωνία σαν το λατινικό γράμμα V.

– Η παράδοση διηγείται ότι αμέσως μετά τη γέννησή του θεού Απόλλωνα οι κύκνοι τον μετέφεραν στη χώρα τους που βρισκόταν στις όχθες του Ωκεανού, τους Υπερβόρειους · εκεί καθιέρωσαν τη λατρεία του θεού που τη γιόρταζαν αδιάκοπα. Ο Απόλλωνας έμεινε στη χώρα των Υπερβορείων ένα χρόνο και επέστρεψε στην Ελλάδα κατακαλόκαιρο. Η φύση ολόκληρη γιόρτασε με κάθε τρόπο την επιστροφή του μεγάλου θεού με γλέντια και τραγούδια.

– Οι κύκνοι είναι υδρόβια πανέμορφα πτηνά με το μακρύ λαιμό. Είναι κοινωνικοί εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι το μήκος του λαιμού τους. Κανένα άλλο υδρόβιο πτηνό δεν φτάνει την ταχύτητα με την οποία κινείται ο κύκνος είτε στο νερό είτε στον αέρα.  Οι κύκνοι ζευγαρώνουν με ένα σύντροφο ισόβια. Η ερωτική συμπεριφορά τους περιλαμβάνει αμοιβαίο βύθισμα του ράμφους ή στάσεις με τα κεφάλια τους ενωμένα. Μεταναστεύουν πετώντας σε διαγώνιο σχηματισμό ή σε σχήμα V, πετώντας σε μεγάλο ύψος.

– Ο λόγος για τον οποίο τα αποδημητικά πουλιά  πετούν σε σχήμα V αποτελεί «μυστήριο» για τους ειδικούς. Μια θεωρία έχει προτείνει ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δυσκολεύουν τις επιθέσεις των αρπακτικών, μια άλλη ότι ο «καλύτερος» στον προσανατολισμό μπαίνει μπροστά για να οδηγήσει τους υπολοίπους. Μια τρίτη, που είναι και η επικρατέστερη, είναι ότι ο σχηματισμός V επιτρέπει στα πουλιά να εξοικονομούν ενέργεια κατά την πτήση τους στα μεγάλα ταξίδια [βλ. δημοσίευση στην επιθεώρηση «Nature» μελέτης του Βασιλικού Κτηνιατρικού Κολεγίου, με προσάρτηση σε 14 φαλακρές θρασκιόρρνιθες ειδικών μηχανημάτων τα οποία είχαν σχεδιάσει έτσι ώστε να καταγράφουν τη θέση και τις κινήσεις των φτερών του κάθε πτηνού. 1 ]

– Το σχήμα που τα αποδημητικά πουλιά πετούν δεν ομοιάζει με το V του λατινικού αλφάβητου μόνο, αλλά και με το ισοσκελές τρίγωνο της θεωρίας του Κανόνα Αρμονίας που διέπει τη μορφολογία του γήινου ανάγλυφου [γεωδαιτικά ισοσκελή τρίγωνα σχηματίζουν, α) οι πηγές και οι εκβολές διαφορετικών ποταμών (2) , β) τα άκρα διαφορετικών νησιών (3)  και, γ) τα άκρα διαφορετικών λιμνών (4). Ομοίως και η σεισμική δραστηριότητα η οποία διέπεται από τον ίδιο  Κανόνα Αρμονίας του του γήινου ανάγλυφου, ήτοι τον Κανόνα του Ισοσκελούς Τριγώνου, αφού γεωδαιτικά ισοσκελή τρίγωνα σχηματίζονται μεταξύ διαφορετικών επίκεντρων σεισμών (5 , 6). (Αναφορικά με τον Κανόνα Αρμονίας του γήινου ανάγλυφου, τις εκβολές και πηγές των ποταμών έδειξε ο ναός του Απόλλωνα Δειραδιώτη (7), τα άκρα των νησιών έδειξε ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα (8) και τα άκρα των λιμνών ο ναός του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο (9), ο ναός & μαντείο Απόλλωνος Πτώου (10)  και ο ναός του θερμίου Απόλλωνα (11)].

– Η υποψία ότι με το πέταγμα σε σχήμα V τα πουλιά ακολουθούν ασυναίσθητα τον Κανόνα  του Ισοσκελούς Τριγώνου, δηλαδή τον ίδιο  Κανόνα Αρμονίας που διέπει το γήινο ανάγλυφο, ενισχύεται από το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς (ασυναίσθητη) συμπεριφορά επιδεικνύουν και οι άνθρωποι. Και τούτο, διότι εντελώς α σ ή μ α ν τ ε ς δομικές κατασκευές του πολιτισμού μας (με λογική μεταξύ τους σύνδεση και ομοιογένεια) που ενώ τα σημεία στα οποία οικοδομήθηκαν δεν θα μπορούσε ποτέ να επιλεγούν συνειδητά  βάσει ενός σχεδίου γεωδαιτικού μεταξύ τους δεσμού, ωστόσο, δένονται μεταξύ τους με τέλεια ισοσκελή γεωδαιτικά τρίγωνα ! !  Επίσης, ευθείες γεωδαιτικές γραμμές (σαν τις διαγώνιες ευθείες που πετούν οι κύκνοι)  σχηματίζουν α σ ή μ α ν τ ε ς δομικές κατασκευές του πολιτισμού μας. Τις δομικές α σ ή μ α ν τ ε ς κατασκευές στις οποίες αναφέρομαι υποδεικνύει, για μια ακόμη φορά, ένας Ναός του Απόλλωνα.

Πιθανόν η Γη να επιβάλλεται στα είδη που φιλοξενεί κατά τρόπο εξουσιαστικό, μέσω μηχανισμού που παραμένει στην ανθρώπινη επιστήμη άγνωστος • η Γη είναι κάτι περισσότερο από αυτό που εμείς πιστεύουμε, και εμείς κάτι λιγότερο.

Advertisements