Knowing (Regency Casino Mont Parnes – Πάρνηθα)

image

image

«Ω, είμαι το αναγέλασμα της Μοίρας» λέει ο Ρωμαίος. Ο Ρωμαίος, έχοντας σκοτώσει τον Τυβάλτη και συνειδητοποιώντας ότι θα πρέπει να φύγει από τη Βερόνα για να γλιτώσει τον θάνατο, εξέφραζε μια άποψη κοινή στην εποχή του Σαίξπηρ: ότι είμαστε όλοι μαριονέτες και κάποια ανώτερη αρχή κινεί τα νήματα. Η τύχη – και πόσω μάλλον οι δικές μας αποφάσεις – παίζει μικρό ρόλο στην εξέλιξη των κοσμικών σχεδίων.

Ακόμη και διαδικασίες που ενέχουν εγγενώς την τύχη εθεωρούντο προκαθορισμένες. Πολύ προτού τα ζάρια χρησιμοποιηθούν στα τυχερά παιχνίδια είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται ως μέσο μαντείας. Οι αρχαίοι στοχαστές πίστευαν ότι οι θεοί καθόριζαν το αποτέλεσμα της κάθε ζαριάς: η φαινομενική τυχαιότητα προέκυπτε από την άγνοιά μας σχετικά με τις θείες προθέσεις.

– Το  Mont Parnes είναι ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Πάρνηθα με μεγάλη ιστορία, που σήμερα λειτουργεί αποκλειστικά ως καζίνο. Mont Parnes στα γαλλικά σημαίνει Βουνό Πάρνηθα και αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον πρεσβύτερο, που ήταν και ο εμπνευστής της δημιουργίας του. Την πενταετία 1956-1960 οι κυβερνήσεις Καραμανλή εκπόνησαν ένα πλάνο για την ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών της χώρας και το Μον Παρνές θα λειτουργούσε ως ατμομηχανή της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Η ανάθεση της μελέτης της κυρίως ξενοδοχειακής μονάδας ανατέθηκε στον διακεκριμένο έλληνα αρχιτέκτονα Παύλο Μυλωνά την άνοιξη του 1958 και στα τέλη του 1959 είχε αρχίσει ήδη να προβάλλει ο όγκος της οικοδομής.

– Ο αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα,  στα δεξιά του δρόμου που οδηγεί από τη Μητρόπολη στη λίμνη Πλαστήρα. Βρέθηκε έτσι όπως τον καταπλάκωσε η στέγη του, όταν κατάρρευσε από φωτιά στα μέσα του 2ου αι π. Χ. Μετά από την πυρκαγιά εγκαταλείφθηκε. Πάνω από τα αετώματα του ναού  υπήρχε γείσο, ενώ τα μέτωπα έφεραν γραπτή διακόσμηση  και γεωμετρικά μοτίβα. Πεσμένο πάνω και δίπλα στο βάθρο του ναού βρέθηκε σε τρία μέρη το χάλκινο άγαλμα του Απόλλωνα στον τύπο του οπλίτη. Το γεγονός ότι βρέθηκε πάνω στο βάθρο, στην ίδια σχεδόν θέση, όπου λατρεύονταν για αιώνες, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι το άγαλμα είναι λατρευτικό. Το άγαλμα ύψους 0,82 μ., με βάση τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι π.Χ.. Η μορφή φορά στο κεφάλι κωνικό κράνος με επαυχένιο, θώρακα στο στήθος, στα χέρια περιβραχιόνια και περιπήχια και στα πόδια περικνημίδες. Από τη στάση των χεριών υποθέτουμε πως στο σηκωμένο δεξί χέρι ο θεός κρατούσε δόρυ από το οποίο σώζεται το ανώτερο τμήμα του, ενώ στο αριστερό πιθανόν τόξο.

image

– Η ευθεία που ενώνει το Ιερό & Μαντείο Απόλλωνος Πτώου στο Ακραίφνιο Βοιωτίας  http://goo.gl/maps/961e4  με τον Ναό του Απόλλωνα στη Νάξο http://goo.gl/maps/xuZyP , διέρχεται ακριβώς από το Καζίνο της Πάρνηθας http://goo.gl/maps/LC9dO .

– Η ευθεία που ενώνει το Ναό του Απόλλωνα στην Αίγινα http://goo.gl/maps/qWrZ1  με το Αμφιαράειο στον Ωρωπό Αττικής  http://goo.gl/maps/OI7RG , διέρχεται ακριβώς από το Καζίνο της Πάρνηθας http://goo.gl/maps/LC9dO .
Δηλαδή, οι ευθείες «Ναός Απόλλωνος Πτώου –  Ναός του Απόλλωνα στη Νάξο» και «Ναός του Απόλλωνα στην Αίγινα – Αμφιαράειο», τέμνονται ακριβώς στο Καζίνο της Πάρνηθας! ! (εικόνες 1 και 2)

image

image

Τι συμβαίνει εδώ? Έχουμε να κάνουμε με κάποια ελίτ που λατρεύει μυστικά τον Απόλλωνα? Πρόκειται για κάποιο μυστικό πρωτόκολλο που ακολουθούν οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες, άγνωστο στο ευρύ κοινό, ήτοι κάποια ελίτ επιλέγει τις θέσεις που οικοδομούνται κτίρια με ισχυρό συμβολισμό, έτσι που να δημιουργείται γεωδαιτικός δεσμός με ναούς του Απόλλωνα? Ή συμβαίνει το αδιανόητο, οι αρχαίοι Έλληνες να  γνώριζαν  το ακριβές σημείο που θα κτίζονταν το Καζίνο της Πάρνηθας, 2500 χρόνια μετά… Τούτο είναι  μείζονος σημασίας ζήτημα, για τον εξής λόγο:

ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΖΊΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΆ ΔΕΜΈΝΑ ΜΕ ΝΑΟΎΣ ΤΟΥ ΑΠΌΛΛΩΝΑ ! ! !  ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ  ΚΑΖΊΝΟ «ΕΛΈΓΧΟΝΤΑΙ» ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΆ ΑΠΌ ΝΑΟΎΣ ΤΟΥ ΑΠΌΛΛΩΝΑ.

Ο τρομερός αυτός γρίφος αποκωδικοποιείται στο εξής ερώτημα: προηγήθηκε η ανακάλυψη των ναών του Απόλλωνα και ακολούθησε η συνειδητή κατασκευή των ελληνικών καζίνο σε επιλεγμένα σημεία, έτσι που να δημιουργείται γεωδαιτικός δεσμός των καζίνο με τους ναούς του Απόλλωνα, ή ισχύει το αντίθετο • η κατασκευή των καζίνο να έγινε σε σημεία τυχαία, τα οποία, όμως, 2500 χρόνια πρίν «Κάποιος» γνώριζε, έχοντας ταξιδέψει στο μέλλον και έχοντας δει τα επιτεύγματα του πολιτισμού μας, υποδεικνύοντας στους αρχαίους Έλληνες τα σημεία που θα οικοδομούσαν τους ναούς του Απόλλωνα, έτσι που 2500 χρόνια μετά να αναδειχθεί ο κρυμμένος γεωδαιτικός δεσμός των ναών του Απόλλωνα με τα ελληνικά καζίνο.

Ο παραπάνω γρίφος λύνεται με έναν μόνο τρόπο: Αν έστω και ένα καζίνο δένεται γεωδαιτικά με κάποιον ναό του Απόλλωνα και (το καζίνο) έχει οικοδομηθεί  προ της ανακάλυψης του ναού του Απόλλωνα με τον οποίο δένεται, τότε, αποδεικνύεται μαθηματικά ότι οι αρχαίοι Έλληνες «γνώριζαν» το ακριβές σημείο που θα κτίζονταν το καζίνο. Αν όχι, τότε η κατασκευή των ελληνικών καζίνο σε σημεία που δημιουργείται γεωδαιτικός δεσμός με ναούς του Απόλλωνα, είναι έργο του πολιτισμού μας και πράξη – εκ πρώτης απόψεως – συνειδητή.

Δεδομένου ότι οι ναοί του Απόλλωνα στο Ακραίφνιο, στην Αίγινα και στη Νάξο (με τους οποίους το Καζίνο της Πάρνηθας δένεται με γεωδαιτικό δεσμό) ανακαλύφθηκαν πριν την κατασκευή του καζίνο, αυτό που αναζητείται είναι αν υπάρχει κάποιος άλλος ναός του Απόλλωνα που δένεται γεωδαιτικά με το Καζίνο της Πάρνηθας, και ο ναός αυτός να ανακαλύφθηκε μετά την κατασκευή του Καζίνο.

– Τον γρίφο λύνει ο Ναός του οπλίτη Απόλλωνα • με τρόπο που κανείς να μην μπορεί να ισχυριστεί, ότι εσκεμμένα ο πολιτισμός μας κατασκεύασε το Regency Casino Mont Parnes στο σημείο αυτό της Πάρνηθας έτσι που να δημιουργείται γεωδαιτικός δεσμός του καζίνο με το Ναό του οπλίτη Απόλλωνα.

Το λογικό κενό εδώ, είναι ότι το Καζίνο της Πάρνηθας  οικοδομήθηκε το 1960.  Ο ναός του οπλίτη Απόλλωνα  χρονολογείται λίγο πριν τα μέσα του 6ου αι π. Χ. (560-550 π.Χ.).  Ήρθε στο φως με την ανασκαφή που ξεκίνησε το 1994, η οποία ολοκληρώθηκε το 1997.

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το Ναό του οπλίτη Απόλλωνα http://goo.gl/maps/5K4xX  και πλευρές έως, α) το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα http://goo.gl/maps/kIEzx (212,09 χλμ) και β) το Καζίνο της Πάρνηθας http://goo.gl/maps/NZwOA (212,09 χλμ). (εικόνες 3 και 4)

image

image

Το γεωδαιτικό παραπάνω τρίγωνο, αποδεικνύει ότι η οικοδόμηση του  Καζίνο Regency Casino Mont Parnes σε αυτό το σημείο της Πάρνηθας δεν αποτελεί συνειδητή πράξη του πολιτισμού μας, αφού το Καζίνο οικοδομήθηκε 34 χρόνια πρίν η αρχαιολογική σκαπάνη φέρει στο φως τον Ναό του οπλίτη Απόλλωνα.

Όποιος υπέδειξε το σημείο που κτίστηκε ο ναός του οπλίτη Απόλλωνα, 2520 χρόνια πριν την κατασκευή του Regency Casino Mont Parnes στην Πάρνηθα, γνώριζε με ακρίβεια χιλιοστού τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου στο οποίο οικοδομήθηκε το Καζίνο. Το ίδιο τεκμαίρεται και για τους ναούς του Απόλλωνα στο Ακραίφνιο, στην Αίγινα και στη Νάξο, που, επίσης, δένονται γεωδαιτικά με Regency Casino Mont Parnes. Όποιος υπέδειξε τα σημεία που κτίστηκαν οι ναοί του Απόλλωνα  στο Ακραίφνιο, στην Αίγινα και στη Νάξο, 2500 χρόνια πριν την κατασκευή του Regency Casino Mont Parnes στην Πάρνηθα, γνώριζε με ακρίβεια χιλιοστού τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου στο οποίο οικοδομήθηκε το Καζίνο.  Είχε απόλυτη γνώση της μορφολογίας και της γεωγραφίας του γήινου ανάγλυφου καθώς και πλήρη γνώση του γεωδαιτικού προτύπου της Γης • ανάλογου ή και καλύτερου του προτύπου WGS-84 που ο πολιτισμός μας τελειοποίησε το 1984 και αναθεώρησε τελευταία φορά το 2004.

– Τα καζίνο θεωρούνται (και είναι) οι σύγχρονοι ναοί της θεάς Τύχης. Στα καζίνο εκτυλίσσεται το  μεγαλειωδέστερο του  πολιτισμού μας φαινόμενο: το μυστήριο της τυχαιότητας.

Ο γεωδαιτικός συμβολισμός που εδώ υπάρχει, είναι ότι ο Απόλλωνας βάλει ευθέως κατά της  «Τυχαιότητας». Δείχνει ότι οι ναοί του ελέγχουν τα καζίνο. Δείχνει ότι τα γεωγραφικά σημεία στα οποία χτίστηκαν τα καζίνο, καθορίστηκαν από τους ναούς του. Μοιάζει σαν τα σημεία που χτίστηκαν τα καζίνο να έχουν καθοριστεί από τον ίδιο το  θεό.

Αν είναι έτσι, πιθανόν η τυχαιότητα είναι μια ψευδαίσθηση. Και μαζί της, ψευδαίσθηση  ίσως είναι και η ελεύθερη βούλησή μας. Φαίνεται ότι η βούλησή μας περιέχει (σε κάποιες εκφάνσεις της) την τυχαιότητα για να επιτρέπει στους ανθρώπους μια περιορισμένη και οιωνοί αυτονομία. Τούτο δε, επειδή αποδεικνύεται μαθηματικά η ύπαρξη μηχανισμού ασυνείδητης λήψης προκαθορισμένων αποφάσεων, σύμφωνα με τον «κανόνα πραγμάτωσης ενός (προ)καθορισμένου μελλοντικού ή/και  παρελθόντα σκοπού». Ένα φαινομενικά ασήμαντο ανθρώπινο αποτύπωμα, είναι σχεδιασμένο και προορισμένο να  εξυπηρετήσει έναν σκοπό, ώρες, μέρες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια πριν ή/και μετά. Έχω την (πρώιμη) άποψη ότι, η εκπληκτική αυτή διεργασία συντελείται «ταυτόχρονα» στο παρόν στο παρελθόν και στο μέλλον, ήτοι  στα πλαίσια της κβαντικής θεωρίας των πολλαπλών συμπάντων και της ελαστικότητας του χρόνου, σε μια ακραία έκταση ή συρρίκνωση του χρόνου. Η ασυνείδητη λήψη αποφάσεων κατά το στάδιο της κατασκευής του Regency Casino Mont Parnes, του Ναού του οπλίτη Απόλλωνα, αλλά και των ναών του Απόλλωνα στο Ακραίφνιο, στην Αίγινα και στη Νάξο, εντάσσονται σε αυτόν ακριβώς τον κανόνα: της πραγμάτωσης ενός καθορισμένου μελλοντικού ή/και παρελθόντα σκοπού, στα πλαίσια της κβαντικής θεωρίας των πολλαπλών συμπάντων και της ελαστικότητας του χρόνου. Αν και σύμφωνα με όσα λέει ο φυσικός Valerio Scarani, ο οποίος μελετά την τυχαιότητα και τα όριά της στο Κέντρο Κβαντικών Τεχνολογιών στη Σιγκαπούρη, «Ίσως η κβαντική φυσική είναι (και αυτή) απλώς μέρος της μεγάλης συνωμοσίας».

Διερευνάται τέλος, «Ποιός» ή «Τι» το Υπεράνθρωπο κρύβεται πίσω και πάνω από   αυτό το μεγαλείο. Γεγονός πάντως είναι ότι το μεγαλείο αυτό ταυτίζεται με τον θεό Απόλλωνα. Όλα τα σπουδαία ευρήματα της έρευνας αυτής συνδέονται με τους ναούς του Απόλλωνα. Κάτι παραπάνω θα πρέπει γνωρίζει από εμάς το «Υπεράνθρωπο»…

«Θα έρθει ημέρα που ο Φοίβος (Απόλλων) θα επιστρέψει και θα μείνει για πάντα». Είναι ο τελευταίος χρησμός που έδωσε η Πυθία.

Advertisements