Ακολουθώντας τα Ιερά του Απόλλωνα. Κανόνας Αρμονίας στο Αιγαίο.

image

– Τέλεια γεωγραφική ορθή γωνία στο Καβείριο Θηβών, που σχηματίζεται από τις γεωγραφικές ευθείες: α) την κάθετη γεωγραφική ευθεία «Ιερό & Μαντείο Απόλλωνος Πτώου στο Ακραίφνιο Βοιωτίας –  Καβείριο Θηβών» και β) την οριζόντια γεωγραφική ευθεία «Καβείριο Θηβών – Ναός & Μαντείο Ισμηνίου Απόλλωνος στη Θήβα». Το ορθογώνιο τρίγωνο με κορυφή το Καβείριο Θηβών [εικόνα 1] σχηματίζεται ως εξής:

Το Ιερό & Μαντείο Απόλλωνος Πτώου στο Ακραίφνιο Βοιωτίας http://goo.gl/maps/28q3m και το Καβείριο Θηβών http://goo.gl/maps/W3Rs0 βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος, στις 23,252 μοίρες και στις 23,254 μοίρες αντίστοιχα ! ! ! Πρόκειται για μια τέλεια γεωγραφική ευθεία μήκους 15,87  χιλιομέτρων.

Το Καβείριο Θηβών http://goo.gl/maps/W3Rs0 και ο Ναός & Μαντείο Ισμηνίου Απόλλωνος στη Θήβα http://goo.gl/maps/EE5Xp βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό πλάτος, στις 38,317 μοίρες και στις 38,317 μοίρες αντίστοιχα ! ! ! Πρόκειται για μια τέλεια γεωγραφική ευθεία μήκους 5,94 χιλιομέτρων.

Εικόνα 1

image

– Τέλεια γεωγραφική ορθή γωνία στο Νοτιότερο άκρο της νήσου Παχειά, που σχηματίζεται από τις γεωγραφικές ευθείες: α) την κάθετη γεωγραφική ευθεία «Δυτικό άκρο Μεγαλονήσι – Δυτικό άκρο Λέσβου – Δυτικό άκρο Χίου – Βόρειο άκρο Δονούσα – Νότιο άκρο Παχειά » και β) την οριζόντια γεωγραφική ευθεία «Νότιο άκρο Παχειά – Νότιο άκρο Μάκρα – Βόρειο άκρο Σφύρα – Βόρειο άκρο Μακρύ». Το ορθογώνιο τρίγωνο με κορυφή το Νότιο άκρο της νήσου Παχειάς [εικόνα 2] σχηματίζεται ως εξής:

Το Δυτικότερο άκρο της νήσου Μεγαλονήσι http://goo.gl/maps/XN3uB , το Δυτικότερο άκρο της Λέσβου http://goo.gl/maps/yNpdM ,  το Δυτικότερο άκρο της Χίου http://goo.gl/maps/Jwpmu , το Βορειότερο άκρο της Δονούσας http://goo.gl/maps/V6UPa και το Νοτιότερο άκρο της Παχειάς http://goo.gl/maps/z5z5Q βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος, στις 25,8312 μοίρες, στις 25,8315 μοίρες, στις 25,8309 μοίρες, στις 25,83 μοίρες και στις 25,8307 μοίρες αντίστοιχα ! ! ! Πρόκειται για μια τέλεια γεωγραφική ευθεία μήκους 328,04 χιλιομέτρων.

Το Νοτιότερο άκρο της Παχειάς http://goo.gl/maps/z5z5Q , το Νοτιότερο άκρο της Μάκρας http://goo.gl/maps/fkABY , το Βορειότερο άκρο της Σφύρας http://goo.gl/maps/Q0Sfu και το Βορειότερο άκρο της νήσου Μακρύ http://goo.gl/maps/CNaDi ,  βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό πλάτος, στις 36,2659 μοίρες, στις 36,2661 μοίρες, στις 36,2662 μοίρες και στις 36,2657 μοίρες αντίστοιχα ! ! ! Πρόκειται για μια τέλεια γεωγραφική ευθεία μήκους 174,27  χιλιομέτρων.

Βίντεο https://vimeo.com/125925205

Εικόνα 2

image

Γεωγραφικές ευθείες σαν και τις παραπάνω, που με θαυμαστή Αρμονία ενώνουν, από νησιά και νησίδες έως βραχονησίδες και θαλάσσιους βράχους, είναι κάποιες από τις δεκάδες – αν όχι εκατοντάδες – που διατρέχουν τη θάλασσα της Μεσογείου. Μέχρι τον πιο μικρό θαλάσσιο βράχο, όλα σε τούτο το θαυμαστό κόσμο της Αρμονίας έχουν το δικό τους ρόλο, που είναι μοναδικός.

Advertisements