Το «βέλος των Μεγάλων Θεών»

image

Το “βέλος” σχηματίζεται από ένα ισόπλευρο  τρίγωνο, ένα ισοσκελές τρίγωνο και μια ευθεία: 

1) το ισόπλευρο τρίγωνο “ αρχαίο θέατρο στο Άργος –  ναός του Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο – Λέοντας της Χαιρώνειας” ,

2) το ισοσκελές τρίγωνο “ ναός Ποσειδώνος Ισθμίου στα Ίσθμια –  ναός Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο – Λέοντας της Χαιρώνειας” και
3) την ευθεία “Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη – ναός της Ήρας στις Πλαταιές –  ναός Ποσειδώνος Ισθμίου στα Ίσθμια –  αρχαίο θέατρο Άργους”. Έχει μήκος 401,25 χιλιόμετρα, κατεύθυνση Νοτιοδυτικά, ενώνοντας  το ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη με το αρχαίο θέατρο στο Άργος (διερχόμενη ενδιάμεσα από ναό της Ήρας στις Πλαταιές και το ναό του  Ποσειδώνος Ισθμίου στα Ίσθμια). 

Τα άκρα του «βέλους» σε βορά και νότο ακουμπούν στο Λέοντα της Χαιρώνειας και το ναό του Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο.

Βίντεο με την πλήρη ανάπτυξη του «βέλους»  στους χάρτες της Google, εδώ

image

image

image

1) το ισόπλευρο τρίγωνο “αρχαίο θέατρο στο Άργος –  ναός του Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο – Λέοντας της Χαιρώνειας”

Έχει πλευρές που ενώνουν το αρχαίο θέατρο στο Άργος, το  ναό του Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο και τον Λέοντα της Χαιρώνειας.
Η πλευρά «αρχαίο θέατρο Άργους – Λέοντας της Χαιρώνειας» έχει μήκος 96,8 χιλιόμετρα , η πλευρά «Λέοντας της Χαιρώνειας – ναός Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο» έχει μήκος 97,06 χιλιόμετρα και η πλευρά «ναός Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο – αρχαίο θέατρο Άργους» έχει μήκος 96,8 χιλιόμετρα.
Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτει είναι 4.064,67 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η περίμετρος 193,854 χιλιόμετρα (pdf).

image

image

image

image

2) Το ισοσκελές τρίγωνο “ναός Ισθμίου Ποσειδώνος στα Ίσθμια – ναός Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο – Λέοντας της Χαιρώνειας”

Έχει κορυφή το ναό του Ισθμίου Ποσειδώνος στα Ίσθμια και πλευρές έως α)  Το ναό του Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο και β) τον Λέοντα στη Χαιρώνεια. Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 65,35 χιλιόμετρα (ναός του Ισθμίου Ποσειδώνος στα Ίσθμια –  ναός του Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο) και 65,66  χιλιόμετρα (ναός του Ισθμίου Ποσειδώνος στα Ίσθμια – Λέοντας της Χαιρώνειας). Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτει είναι  2.135,46 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η περίμετρος  131,01 χιλιόμετρα (pdf).

image

image

image

image

3) Η ευθεία “Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη – ναός της Ήρας στις Πλαταιές –  ναός Ποσειδώνος Ισθμίου στα Ίσθμια –  αρχαίο θέατρο Άργους”.

Έχει μήκος 401,25 χιλιόμετρα, κατεύθυνση  Νοτιοδυτικά, ενώνοντας  το ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη με το αρχαίο θέατρο στο Άργος (διερχόμενη ενδιάμεσα από ναό της Ήρας στις Πλαταιές και το ναό του  Ποσειδώνος Ισθμίου στα Ίσθμια).

image

image

image

image

image

Η ευθεία “ Λέοντας της Χαιρώνειας – ναός της Ήρας στις αρχαίες Πλαταιές – ναός Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο”

image

image

image

image

Η ευθεία » αρχαίο θέατρο Άργους – ναός Ποσειδώνος Ισθμίου στα Ίσθμια – ναός της Ήρας στις αρχαίες Πλαταιές»

image

image

image

image

Advertisements