Σύνθεση 5 ισοσκελών τριγώνων

image

image

1) το ισοσκελές τρίγωνο με κορυφή το αρχαίο θέατρο στο Άργος και πλευρές έως α) το ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς και β) τα Προπύλαια στην Ακρόπολη της Αθήνας.

2) το ισοσκελές τρίγωνο με κορυφή το αρχαίο θέατρο στο Άργος και πλευρές έως α) το ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς και β) το ναό της Ήρας στην αρχαία Ολυμπία.

3) το ισοσκελές τρίγωνο με κορυφή το ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς και πλευρές έως α)  τα Προπύλαια στην Ακρόπολη των Αθηνών και β) το ναό της Ήρας στην αρχαία Ολυμπία.

4) το ισοσκελές τρίγωνο με κορυφή το αρχαίο θέατρο του Άργους  και πλευρές έως α) τα Προπύλαια στην Ακρόπολη των Αθηνών και β) το ναό της Ήρας στην αρχαία Ολυμπία.

5) ισοσκελές τείνει το τρίγωνο με κορυφή το Ιερό Κορυφής των Μινωιτών στα Κύθηρα και πλευράς έως α) τα Προπύλαια στην Ακρόπολη των Αθηνών και β) το ναό της Ήρας στην αρχαία Ολυμπία.

Ανάλυση

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Advertisements