Το “βέλος του Ποσειδώνα” [2]

image

image

image

Το “βέλος” σχηματίζεται από δυο ισοσκελή τρίγωνα και μια ευθεία:  1) το ισοσκελές τρίγωνο “ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο – αρχαίο θέατρο στους Δελφούς – αρχαίο θέατρο στο Γύθειο” , 2) το ισοσκελές τρίγωνο “μικρό αρχαίο θέατρο στης Επιδαύρου – αρχαίο θέατρο στους Δελφούς – αρχαίο θέατρο στο Γύθειο” και την ευθεία “ναός της Αθηνάς στην αρχαία Σικιλλούς – ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο”. Έχει κατεύθυνση από τη δύση  προς την ανατολή  ενώνοντας  το ναό της Αθηνάς στην αρχαία Σικιλλούς με το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο , ενώ τα άκρα του σε βορά και νότο ακουμπούν σε δυο θέατρα – στο αρχαίο θέατρο στους Δελφούς και στο αρχαίο θέατρο στο Γύθειο.

1) Το ισοσκελές τρίγωνο “ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο – αρχαίο θέατρο στους Δελφούς – αρχαίο θέατρο στο Γύθειο”

Έχει κορυφή το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και πλευρές έως α) αρχαίο θέατρο στους Δελφούς  και β) αρχαίο θέατρο στο Γύθειο. Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 162,57 χιλιόμετρα (ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο  – αρχαίο θέατρο στους Δελφούς ) και 162,89  χιλιόμετρα (ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο  – αρχαίο θέατρο στο Γύθειο). Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτει είναι 12.589,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η περίμετρος 325,465 χιλιόμετρα (pdf).

image

image

image

image

2) Το ισοσκελές τρίγωνο “μικρό αρχαίο θέατρο στης Επιδαύρου – αρχαίο θέατρο στους Δελφούς – αρχαίο θέατρο στο Γύθειο”

Έχει κορυφή το μικρό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και πλευρές έως α) αρχαίο θέατρο στους Δελφούς  και β) αρχαίο θέατρο στο Γύθειο. Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 110,77 χιλιόμετρα (μικρό αρχαίο θέατρο στης Επιδαύρου – αρχαίο θέατρο στους Δελφούς ) και 110,4 χιλιόμετρα (μικρό αρχαίο θέατρο στης Επιδαύρου – αρχαίο θέατρο στο Γύθειο). Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτει είναι  5.303,11 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η περίμετρος  221,172 χιλιόμετρα (pdf).

image

image

image

image

3) Η ευθεία “ναός της Αθηνάς στην αρχαία Σικιλλούς – ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο”

Η ευθεία “ναός της Αθηνάς στην αρχαία Σικιλλούς – ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο” έχει μήκος  207,12 χιλιόμετρα. Σημειωτέων ότι  η ευθεία που ενώνει ναός της Αθηνάς στην αρχαία Σικιλλούς  με ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, διέρχεται από το μικρό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.

image

image

image

image

Τέλος, ίσες είναι  οι ευθείες “αρχαίο θέατρο στους Δελφούς – ναός της Αθηνάς στην αρχαία Σικιλλούς” και “αρχαίο θέατρο στο Γύθειο – ναός της Αθηνάς στην αρχαία Σικιλλούς”. Η πρώτη έχει μήκος 121,56 χιλιόμετρα και η δεύτερη 122,22, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται τρίτο ισοσκελές τρίγωνο. Πρόκειται για το τρίγωνο με κορυφή το ναό της Αθηνάς στην αρχαία Σικιλλούς και πλευρές έως α) αρχαίο θέατρο στους Δελφούς και β) το αρχαίο θέατρο στο Γύθειο.

Advertisements