Το τρίγωνο «ναός των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη – τέμενος της Αθηνάς Καμειράδος στην αρχαία Κάμειρο της Ρόδου – ναός του Απόλλωνα στην αρχαία πόλη της Ρόδου»

image

Η Νίκη της Σαμοθράκης είναι μαρμάρινο γλυπτό άγνωστου καλλιτέχνη της ελληνιστικής εποχής που βρέθηκε στο ναό των «Μεγάλων Θεών» ή Καβείρων στη Σαμοθράκη, και παριστάνει φτερωτή τη θεά Νίκη. Το γλυπτό εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου από το 1884.

Το άγαλμα έχει ύψος 3,28 μ. (με τα φτερά) και 5,58 μ. με την μαρμάρινη πρώρα ή πρύμνη  πλοίου πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο. Στη βάση του αγάλματος,  δύο τεχνητές λίμνες συμπληρώνουν την ψευδαίσθηση της θριαμβευτικής εισόδου καραβιού σε λιμάνι μετά από νίκη. Τα φτερά της Νίκης είναι ακόμη διάπλατα ανοιγμένα,  ενώ ο λεπτός της χιτώνας και το βαρύ ιμάτιο κολλούν από την ορμή του αέρα στο σώμα της διαγράφοντάς το. Η Νίκη είναι η αλληγορία της πνευματικής αξίας και τα φτερά είναι, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, σύμβολα της ευφυϊας και εξύψωσης της ψυχής!

Ήταν αφιερωμένο στο Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης και χρονολογείται μεταξύ και 220 και 190 π.Χ. Στην αρχαιότητα εικάζεται ότι εκείνος που αφιέρωσε το έργο στο ναό της Σαμοθράκης (τόπο φημισμένο στην αρχαιότητα για την ιερότητά του) είχε δώσει παραγγελία να σχεδιαστεί ένα μικρό σύμπλεγμα θεάς και πλοίου. Το πλοίο ήταν από μάρμαρο Ρόδου (το γκριζωπό μάρμαρο της Λίνδου και συγκεκριμένα της Λάρδου). Σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι το αφιέρωσαν οι Ρόδιοι όταν το 191 π.Χ., συμμαχώντας με την Πέργαμο, νίκησαν τον Αντίοχο Γ΄ της Συρίας σε ναυμαχία στα ανοιχτά της Σίδης. (πηγή)

Το θέμα αυτό θα ανέλυσε η Δρ Αρχαιολογίας κα Μελίνα Φιλήμονος-Τσοποτού, Επίτιμη Διευθύντρια ΚΒ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία όταν ρωτήθηκε, σχετικά με το θέμα, είπε: «Η λίθινη πρώρα πλοίου, (…) ανήκει σε μία περιορισμένη ομάδα μνημείων σε σχήμα πρώρας ή πρύμνης πολεμικού πλοίου, που αποτελούσαν συνήθως βάσεις αγαλμάτων. Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν η ενεπίγραφη πρώρα και η ανάγλυφη πρύμνη στην ακρόπολη της Λίνδου, αλλά και άλλα μνημεία που προέρχονται κυρίως από τη Ρόδο αλλά και την Κω. Ασφαλώς η σημαντικότερη γνωστή βάση σε σχήμα πρώρας πλοίου είναι αυτή του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης, η οποία βρέθηκε στο ιερό των Μεγάλων Θεών (στη Σαμοθράκη) πριν από 150 χρόνια και αποτελεί ένα από το πλέον προβεβλημένα εκθέματα του Μουσείου του Λούβρου. Με βάση το υλικό κατασκευής της που είναι ο ροδιακός λάρτιος λίθος, αλλά και άλλα στοιχεία, το γλυπτό θεωρήθηκε εξ αρχής ροδιακό έργο. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια από πολλούς ερευνητές εκφράζονται αμφιβολίες για τη ροδιακή προέλευση του μνημείου». (πηγή)

– Επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι το αγάλμα της Νίκης της Σαμοθράκης, η οποία βρέθηκε στο ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη είναι ροδιακής προέλευσης?

Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη και πλευρές έως α) το τέμενος της Αθηνάς Καμειράδος στην αρχαία Κάμειρο της Ρόδου  και β) το ναό του Απόλλωνα στην αρχαία πόλη της Ρόδου. Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 508,45 χιλιόμετρα (Ιερό των Μεγάλων Θεών Σαμοθράκη –  τέμενος της Αθηνάς Καμειράδος αρχαία Κάμειρος Ρόδου) και 508,83 χιλιόμετρα (ναός Μεγάλων Θεών  Σαμοθράκη– Ναός Απόλλωνα πόλη Ρόδου). Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτει είναι 7.224,72 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η περίμετρος 1.017,28 χιλιόμετρα.

Σημεία μετρήσεων

image

image

image

image

image

image

Advertisements