Η ευθεία «αρχαίο θέατρο Επιδαύρου – αρχαίο θέατρο Άργους – ναοί αρχαίας Ολυμπίας» και «ιερό της Δήμητρος στην Ελευσίνα – ναός της Αφαίας στην Αίγινα»

image

Το αρχαίο θέατρο  της Επιδαύρου, το αρχαίο θέατρο του Άργους και οι ναοί του Δία και της Ήρας στην αρχαία Ολυμπία, βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό πλάτος! Αν και η  απόσταση που καλύπτει η ευθεία είναι 134,94 χιλιόμετρα, οι ναοί της αρχαίας Ολυμπίας και τα αρχαία θέατρα του Άργους και της Επιδαύρου βρίσκονται στις 37,63 μοίρες γεωγραφικού πλάτους!!!

image

image

image

image

image

Το ιερό της Δήμητρος στην αρχαία Ελευσίνα βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό ύψος με το ναό της Αφαίας στην Αίγινα!  Αν και η μεταξύ τους απόσταση είναι 31,98 χιλιόμετρα, οι δύο ναοί βρίσκονται στις 23,535 μοίρες γεωγραφικού ύψους!

image

image

image

Advertisements