Τμήμα “Αρχαιολογικής Γεωμετρίας”

image

Το τρίγωνο Ολυμπία (αρχαίο στάδιο) – Δήλος (αρχαίο στάδιο) – Βεργίνα (Βασιλικοί Μακεδονικοί τάφοι)

Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας  [γ.π. 37,6394 , γ.μ. 21,632] και πλευρές έως α) το αρχαίο στάδιο της Δήλου [γ.π. 37,4067 , γ.μ. 25,2742] και β) τους Βασιλικούς Μακεδονικούς τάφους στη Βεργίνα  [γ.π. 40,4876 , γ.μ. 22,3205]. Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 322,59 χιλιόμετρα (αρχαίο στάδιο Ολυμπίας  – αρχαίο στάδιο Δήλου) και 322,59 χιλιόμετρα (αρχαίο στάδιο Ολυμπίας – Βασιλικοί Μακεδονικοί τάφοι Βεργίνας). Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτει είναι 51.670,78 τετραγωνικά χιλιόμετρα (pdf).

Σημεία μετρήσεων

image

image

image

image

image

Πρόταση προς τους φορείς του ελληνικού κράτους για την ίδρυση Τμήματος “Αρχαιολογικής Γεωμετρίας”, με κατεύθυνση σπουδών την ειδίκευση στη μελέτη των αρχαίων μνημείων βάσει της γεωγραφικής τους θέσης. Επισήμανση του κινδύνου “ψηφιακής χαρτογραφικής λαθρανασκαφής”.

Ως “Αρχαιολογική Γεωμετρία” ορίζω τον κλάδο των μαθηματικών και της αρχαιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη χωρικών αρχαιολογικών σχέσεων, δηλαδή σχέσεων μεταξύ χωροταξικών σχημάτων μνημείων του παρελθόντος, όπως αυτά εκτείνονται και κατανέμονται στο γεωγραφικό χώρο βάσει της γεωγραφικής τους θέσης από το Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης, ή Θεσιθεσίας, και έχουν ιδιότητες όπως οι επιφάνειες οι γραμμές και τα σημεία. Κυριολεκτικά η Αρχαιολογική Γεωμετρία είναι η «μελέτη των αρχαίων μνημείων βάσει της γεωγραφικής τους θέσης». Ως αυτόνομη επιστήμη περιλαμβάνει τη δική της μεθοδολογία και εξειδικευμένες τεχνικές του κλάδου των μαθηματικών που ασχολείται με τη μελέτη χωρικών σχέσεων των μνημείων του παρελθόντος. Λόγω των άμεσων πρακτικών της εφαρμογών, αντικείμενο της Αρχαιολογικής Γεωμετρίας είναι η συγκέντρωση και παραγωγή πολιτισμικής πληροφόρησης, καθώς  και ο εντοπισμός γεωγραφικών θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με σκοπό  την συστηματική ανασκαφή. Ως συστηματική ανασκαφή νοείται εν προκειμένω η επιστημονική μέθοδος και διαδικασία διερεύνησης αποκάλυψης και καταγραφής κινητών και ακίνητων μνημείων που διατηρούνται κάτω από επιχώσεις, η οποία προγραμματίζεται με μαθηματικά κριτήρια και κυρίως αποσκοπεί στην αποκάλυψη αρχαιολογικών μνημείων δια των πιθανολογούμενων ευρημάτων από την προηγηθείσα μελέτη χωρικών γεωμετρικών σχέσεων –ιδίως με τις μεθόδους της ευθείας σύνδεσης και του τριγωνισμού των θέσεων- των ήδη γνωστών μνημείων του παρελθόντος.

Εξαιρετικά εύκολος ο εντοπισμός άγνωστων αρχαίων ελληνικών μνημείων με χρήση ειδικού λογισμικού που συγκρίνει ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα των γνωστών αρχαιολογικών μνημείων, εντοπίζοντας τα σημεία – στόχους συστηματικής ανασκαφής, με κριτήριο, το σημείο – στόχος (ανασκαφής) να αποτελεί σημείο αναφοράς με τρία τουλάχιστον γνωστά μνημεία.

«Ψηφιακή χαρτογραφική λαθρανασκαφή»  είναι η παράνομη ανασκαφή με χρήση χαρτογραφικών ψηφιακών δεδομένων επεξεργασμένων με τη μέθοδο της ευθείας σύνδεσης και του τριγωνισμού της θέσεως των ήδη γνωστών μνημείων, με σκοπό την εύρεση και εμπορία αρχαιοτήτων.

Advertisements