Η ευθεία ναός Αφαίας – τάφος Αγαμέμνονα και το ισοσκελές τρίγωνο Ακρόπολη Ρόδου – τάφος Αγαμέμνονα – αρχαία αγορά Άργους

image

Ο χώρος των Μυκηνών αναδύθηκε στην επιφάνεια στα τέλη του 19ου αι. (το 1874) από τις ανασκαφές του γερμανού Ερρίκου Σλήμαν (Heinrich Schliemann), ο οποίος εντόπισε την περιοχή οδηγούμενος από τη περιγραφή του περιηγητή Παυσανία. Στα αρχαιολογικά ευρήματα που έφερε στην επιφάνεια ο Σλήμαν περιλαμβάνονται 6 ορθογώνιοι κάθετοι λακκοειδείς τάφοι, μεταξύ των οποίων και ο θολωτός τάφος του Βασιλιά Αγαμέμνονα, του ένδοξου Μυκηναίου Βασιλιά.

O Αγαμέμνονας, «ο πολύ σταθερός, ο αλύγιστος», είναι ένας από τους επιφανέστερους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. Βασιλιάς των Μυκηνών και του Άργους, ίσως και επικυρίαρχος των ηγεμόνων της μυκηναϊκής επικράτειας. Θεωρείται ο πιο σημαντικός μεταξύ τους και αρχιστράτηγος σε πανελλήνια κλίμακα της εκστρατείας κατά της Τροίας [1].

Κατά τον Όμηρο, ο Αγαμέμνονας ήταν μεγάλος βασιλιάς της ηπειρωτικής Ελλάδος και νησιών όπως η Κρήτη και η Ρόδος [2]. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός άφησε κατάλοιπα σε όλο σχεδόν τον ελληνικό χώρο και δημιούργησε αποικίες στη Ρόδο και στη Κύπρο. [3]

Στον ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα (5ος αι. π.Χ.) είναι γνωστές δύο σειρές γλυπτών. Τα πρώτα γλυπτά, που μάλλον έδειχναν την απαγωγή από τον Δία της νύμφης Αίγινας, κόρης του θεού-ποταμού Ασωπού, και μια Αμαζονομαχία, πολύ γρήγορα αντικαταστάθηκαν από άλλα με διαφορετική θεματική: δύο διαδοχικές λεηλασίες της Τροίας, η πρώτη από τον Ηρακλή και τον Τελαμώνα, η δεύτερη από τον στρατό του Αγαμέμνονα [4].

– Η προέκταση προς τα δυτικά της ευθείας που που ενώνει τον Ναό της Αφαίας με την  Ακρόπολη της αρχαίας Αίγινας, «ακουμπά» ακριβώς πάνω στον θολωτό τάφο του Αγαμέμνονα! Η ευθεία Ναός της Αφαίας (γ.π. 37,7543 , γ.μ. 23,5333) – Ακρόπολη της αρχαίας Αίγινας (γ.π. 37,7505 , γ.μ. 23,4233) –  τάφος του Αγαμέμνονα  (γ.π. 37,7268 , γ.μ. 22,7539)  έχει μήκος 68,68 χιλιόμετρα (pdf).

image

Σημεία μετρήσεων

Ναός της Αφαίας στην Αίγινα

image

Ακρόπολη αρχαίας Αίγινας

image

Τάφος του Αγαμέμνονα

image

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή την Ακρόπολη της αρχαίας Ρόδου [γ.π. 36,4399  , γ.μ. 28,2105] και πλευρές έως α) τον τάφο του Αγαμέμνονα [γ.π. 37,7268 , γ.μ. 22,7539] και β) την αρχαία αγορά του Άργους  [γ.π. 37,6302 , γ.μ. 22,7223]. Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 505,22  χιλιόμετρα (Ακρόπολη της αρχαίας Ρόδου – τάφος του Αγαμέμνονα) και 505,29 χιλιόμετρα (Ακρόπολη της αρχαίας Ρόδου – αρχαία αγορά Άργους). Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτει είναι 2.807,39 τετραγωνικά χιλιόμετρα (pdf).

image

image

Σημεία μετρήσεων

Ακρόπολη της αρχαίας Ρόδου

image

Τάφος του Αγαμέμνονα

image

Αρχαία αγορά του Άργους

image

Advertisements