Συμμετρικά τετράγωνα, ορθογώνια τρίγωνα και παραλληλόγραμμα στο ψηφιδωτό της Αμφίπολης

image

– Το τετράγωνο που σχηματίζεται από  Α) την ευθεία που διέρχεται από το άνω άκρο σημείο της «φθοράς» , Β) την ευθεία που διέρχεται από το κάτω άκρο σημείο της «φθοράς», Γ) την ευθεία που διατρέχει κάθετα το αριστερό μάτι του Ερμή και Δ) την ευθεία που διατρέχει κάθετα το αριστερό μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα [εικόνα 1], ισούται με το τετράγωνο που σχηματίζεται από Α) την ευθεία που διέρχεται από το άνω άκρο σημείο της «φθοράς» , Β) την ευθεία που διέρχεται από το κάτω άκρο σημείο της «φθοράς»,  Γ) την ευθεία που διατρέχει κάθετα το αριστερό μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα και Δ) την ευθεία που διατρέχει κάθετα το σημείο που ενώνονται τα σώματα Πλούτωνα και Περσεφόνης [εικόνα 2].

εικόνα 1

image

εικόνα 2

image

– Το παραλληλόγραμμο που σχηματίζεται από  Α) την ευθεία που διέρχεται από το άνω άκρο σημείο της «φθοράς» , Β) την ευθεία που διέρχεται από το κάτω άκρο σημείο της «φθοράς», Γ) την ευθεία που διατρέχει κάθετα το αριστερό μάτι του αλόγου πίσω από τον Ερμή και Δ) την ευθεία που διατρέχει κάθετα το αριστερό μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα [εικόνα 3] , ισούται με το παραλληλόγραμμο  που σχηματίζεται από Α) την ευθεία που διέρχεται από το άνω άκρο σημείο της «φθοράς» , Β) την ευθεία που διέρχεται από το κάτω άκρο σημείο της «φθοράς», Γ) την ευθεία που διατρέχει κάθετα το αριστερό μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα και Δ) την ευθεία που διέρχεται κάθετα  από το άκρο δεξιό (όπως κοιτάμε) σημείο της φθοράς [εικόνα 4].

εικόνα 3

image

εικόνα 4

image

– Το παραλληλόγραμμο που σχηματίζεται από  Α) την ευθεία που διέρχεται από το άνω άκρο σημείο της «φθοράς» , Β) την ευθεία που διέρχεται από το κάτω άκρο σημείο της «φθοράς», Γ) την ευθεία που διέρχεται κάθετα από το μάτι του αλόγου πίσω από τον Ερμή και Δ) την ευθεία που διέρχεται κάθετα  από το άκρο δεξιό  (όπως κοιτάμε) σημείο της φθοράς [εικόνα 5] , ισούται με το παραλληλόγραμμο που σχηματίζεται από Α) την ευθεία που διέρχεται από το άνω άκρο σημείο της «φθοράς» , Β) την ευθεία που διέρχεται από το κάτω άκρο σημείο της «φθοράς», Γ) την ευθεία που διέρχεται κάθετα  από το άκρο αριστερό (όπως κοιτάμε) σημείο της φθοράς και  Δ) την ευθεία που διέρχεται κάθετα από το μάτι του Πλούτωνα [εικόνα 6].

εικόνα 5

image

εικόνα 6

image

– 90 μοίρες είναι η γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες Α) από το αριστερό μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα έως το αριστερό μάτι του Ερμή και Β) από το αριστερό μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα έως το σημείο που η κάθετη διάμετρος του κύκλου που εγκιβωτίζεται στο τετράγωνο που περικλείει την «φθορά» εφάπτεται με την κάτω πλευρά του εν λόγω τετραγώνου [εικόνα 7]. Ομοίως και με το δεξί μάτι του Ερμή [εικόνα 8].

εικόνα 7
image

εικόνα 8
image

– 90 μοίρες είναι η γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες Α) από το δεξί μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα έως το αριστερό μάτι του Πλούτωνα και Β) από το δεξί μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα έως το σημείο που η κάθετη διάμετρος του κύκλου που εγκιβωτίζεται στο τετράγωνο που περικλείει την «φθορά» εφάπτεται με την κάτω πλευρά του εν λόγω τετραγώνου [εικόνα 9].

εικόνα 9
image

– 90 μοίρες είναι η γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες Α) από το αριστερό μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα έως το αριστερό μάτι του Περσεφόνης και Β) από το αριστερό μάτι του αλόγου μπροστά από τον Πλούτωνα έως το σημείο που η κάθετη διάμετρος του κύκλου που εγκιβωτίζεται στο τετράγωνο που περικλείει την «φθορά» εφάπτεται με την κάτω πλευρά του εν λόγω τετραγώνου [εικόνα 10].

εικόνα 10
image

Πιθανολογείται ότι το μνημείο στο λόφο Καστά της Αμφίπολης είναι γεωμετρικός περιστρεφόμενος μηχανισμός. Κέντρο του μηχανισμού είναι το σημείο πάνω στο οποίο έστεκε ο Λέων που βρισκόταν στην κορυφή του τύμβου. Το σημείο αυτό πιθανολογείται ότι είναι το κέντρο του κύκλου (με διάμετρο 158,40 μέτρα) που σχηματίζει ο περίβολος ύψους 3 μέτρων αποτελούμενος από μαρμάρινες βάσεις, ορθοστάτες, ανωδομή και επιστέψεις.

image

Περιστρεφόμενη ακτίνα είναι η νοητή ευθεία που εκτείνεται από την είσοδο του ταφικού μνημείου έως το σημείο πάνω στο οποίο έστεκε ο Λέων στην κορυφή του τύμβου. Αν και όπως φαίνεται από το τοπογραφικό του τύμβου, το ταφικό μνημείο δεν έχει κατεύθυνση ακριβώς προς το κέντρο του λόφου, αλλά αναπτύσσεται από την περιφέρεια προς το εσωτερικό, κάπως λοξά και ελαφρώς προς τα ανατολικά, ωστόσο η νοητή ευθεία που εκτείνεται από την είσοδο του ταφικού μνημείου έως το σημείο πάνω στο οποίο έστεκε ο Λέων , σχηματίζει νοητή ακτίνα του κυκλικού περιβόλου. Τους κανόνες της νοητής περιστροφής της ακτίνας (φορά και μοίρες περιστροφής) θέτουν οι γεωμετρικές συμμετρίες του ψηφιδωτού.

Πιθανόν η νοητή περιστροφή της ακτίνας του κύκλου (με κέντρο τον Λέοντα), να υποδεικνύει κάποιο γεωγραφικό σημείο στην Αλεξάνδρεια. Την υποψία αυτή ενισχύουν Α) η γεωμετρική τελειότητα του ψηφιδωτού σε συνδυασμό με τους κανόνες περιστροφής που θέτουν οι συμμετρίες, Β) το γεγονός ότι ο Λέοντας κοιτούσε προς την Αλεξάνδρεια (αυτό επιβεβαιώνεται από την ανασκαφική ομάδα, και συγκεκριμένα από τις δηλώσεις του κ. Λεφαντζή σύμφωνα με τον οποίο το άγαλμα του Λέοντα κοιτούσε νοτιοανατολικά, με κατεύθυνση προς την Αλεξάνδρεια) και Γ) το γεγονός ότι η Αλεξάνδρεια βρίσκεται στις 32 μοίρες από το βάθρο πάνω στο οποίο έστεκε ο περίφημος Λέων της Αμφίπολης (ο Μ. Αλέξανδρος πέθανε σε ηλικία 32 ετών και 11 μηνών ή 32 ετών και 8 μηνών). Ο προσδιορισμός των 32 συγκεκριμένα μοιρών δεν προκύπτει τυχαία. Προκύπτει από μια λογική γεωμετρική αλληλουχία, βάσει των γεωμετρικών συμμετριών του ψηφιδωτού (περισσότερα εδώ).

image

Advertisements