Η συμμετρία των ματιών στο ψηφιδωτό της Αμφίπολης

– Τα μάτια του Ερμή βρίσκονται στην ίδια οριζόντια ευθεία με το μάτι του πρώτου αλόγου, ενώ το αριστερό μάτι του Πλούτωνα βρίσκεται στην ίδια οριζόντια ευθεία με το δεξί μάτι της Περσεφόνης.

image

– Τα αριστερά μάτια Ερμή , δευτέρου αλόγου και Περσεφόνης βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Ειδικότερα, η  ευθεία που συνδέει το αριστερό μάτι του Ερμή (δεξί όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία) με το αριστερό μάτι της Περσεφόνης (δεξί –  κάτω όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία), διατρέχει και το αριστερό μάτι του δεύτερου  αλόγου (δεξί όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία).

image

– Τα δεξιά μάτια Ερμή , δεύτερου αλόγου και Περσεφόνης βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Ειδικότερα, η  ευθεία που συνδέει το δεξί μάτι του Ερμή (αριστερά όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία) με το δεξί μάτι της Περσεφόνης (αριστερό –  πάνω όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία), διατρέχει και το δεξί μάτι του δεύτερου  αλόγου (αριστερό όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία).

image

– Τα αριστερά μάτια πρώτου αλόγου, δεύτερου αλόγου και Πλούτωνα βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Ειδικότερα, η ευθεία που συνδέει το αριστερό μάτι του πρώτου αλόγου (δεξί όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία) με το αριστερό μάτι του Πλούτωνα (δεξί όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία), διατρέχει και το αριστερό μάτι του δεύτερου  αλόγου (δεξί όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία).

image

Advertisements