Από το «Ιντερνετ των Πραγμάτων» (Internet of Things) στο «Ιντερνετ των Φυτών» (Internet of Plants) και στο «Ιντερνετ των Ανθρώπων» (Internet of Humans)

image

Η ιδέα του «Ιντερνετ των πραγμάτων» (Internet of Things), η διασύνδεση δηλαδή κάθε αντικειμένου που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα, ξεκινά από δύο μείζονες τεχνολογικές εξελίξεις: την ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων μηχανών και την παραγωγή μεγάλου όγκου δεδομένων (big data). Αν όλες οι μηχανές έχουν τσιπάκια πλέον, θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να τις «κοινωνικοποιήσουμε» συνδέοντάς τες στο Ιντερνετ. Περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια αντικείμενα θα είναι διασυνδεμένα online παγκοσμίως έως το 2020, προβλέπει η Cisco, η μεγαλύτερη εταιρία εξοπλισμού δικτύων.

Με τα τεχνολογικά μέσα που οι επιστήμονες  διαθέτουν, μπορούν να καταγράψουν τις ιδιότητες και τα γενετικά χαρακτηριστικά των φυτών σε συνάρτηση με τις κλιματικές συνθήκες και τον τύπο του εδάφους. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούν ολοένα συχνότερα αισθητήρες, οι οποίοι συμβάλλουν σε όλη τη διαδικασία της «αναγνώρισης». Ένα παράδειγμα εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας έρχεται από το Πανεπιστήμιο της Βόννης, με τη χρήση  ενός σαρωτή λέιζερ ο οποίος δίνει μία τρισδιάστατη απεικόνιση του χωραφιού. Ο σκοπός αυτών των τρισδιάστατων απεικονίσεων είναι να διαπιστωθεί ποια φυτά αναπτύσσονται ιδιαίτερα καλά. Από το ύψος των φυτών οι επιστήμονες μπορούν να εκτιμήσουν τη βιομάζα τους. Χρησιμοποιώντας επίσης μία συσκευή φασματοσκοπικής ανάλυσης με ακτίνες «γ» μπορούν να αναλύουν την ποιότητα του εδάφους. [1]

Το παράδειγμα της εφαρμογής τεχνολογίας καταγραφής των ιδιοτήτων και των γενετικών χαρακτηριστικών των φυτών από το Πανεπιστήμιο της Βόννης, που είναι πρόδρομος του «Ιντερνετ των Φυτών» (Internet of Plants), αποτελεί πρώιμη εκδοχή ασύρματης διασύνδεσης της φυτικής παραγωγής με καινοτόμα ψηφιακά δίκτυα μιας κεντρικά ελεγχομένης Οικονομίας.
Η υλοποίηση ασύρματων συστημάτων διασύνδεσης της φυτικής παραγωγής με φορητές ασύρματες συσκευές, μέσω των οποίων η αγροτική παραγωγή κάθε μεμονωμένου παραγωγού θα διασυνδέεται και θα αλληλεπιδρά με καινοτόμα ψηφιακά δίκτυα μιας κεντρικά ελεγχομένης οικονομίας, θα καταστήσει εφικτό τον κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής τροφίμων και τη ρύθμιση των οικονομικών συναλλαγών, με αυστηρά καθορισμένες αναλογίες ανάμεσα στην αγροτική παραγωγή και την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων, ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Ένα διαφορετικό, και σίγουρα περίεργο τρόπο να ξεκλειδώνετε το smartphone, προτείνει η Motorola σε συνεργασία με την εταιρεία VivaLnk. Ο νέος τρόπος εμπεριέχει τη χρήση ενός προσωρινού ψηφιακού τατουάζ, το οποίο με την επαφή του με το smartphone, θα ξεκλειδώσει αυτόματα τη συσκευή χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να εισάγει κάποιο pin. Το συγκεκριμένου τατουάζ είναι αυτοκόλλητο, αποτελείται από ένα πολύ λεπτό NFC κύκλωμα και μπορεί να μείνει πάνω στο δέρμα  του χρήστη έως και 5 ημέρες χωρίς να επηρεάζεται από το νερό. [2]

Το τατουάζ της Motorola, που είναι πρόδρομος του «Ιντερνετ των Ανθρώπων» (Internet of Humans),  είναι μια πρώιμη εκδοχή ασύρματης  διασύνδεσης του ανθρώπινου σώματος με φορητές ασύρματες συσκευές («Ψηφιακή Γέφυρα»), μέσω της οποίας ο άνθρωπος, ως μοναδική οικονομική οντότητα, θα διασυνδέεται και θα αλληλεπιδρά με καινοτόμα ψηφιακά δίκτυα μιας κεντρικά ελεγχομένης οικονομίας, δίκτυα που θα αποτελούν τις αποκλειστικές οικονομικές δομές στις οποίες οι κοινωνίες βασίζουν τη  λειτουργία τους.

Περιφερειακοί αισθητήρες καταγραφής της ανθρώπινης δραστηριότητας και των ζωτικών λειτουργιών και δεικτών του ανθρώπινου σώματος, ανοίγουν νέους δρόμους στην ψηφιακή  Οικονομία.  Η Βιοοικονομία θα αποτελέσει έναν νέο –  Νανοοικονομικό κλάδο της οικονομικής επιστήμης που θα μελετά και θα αναλύει  δεδομένα της ανθρώπινης ζώσας ύλης «πολύ   μικρής» οικονομικής κλίμακας, όπως η λεπτομερής κινητική δραστηριότητα των ανθρώπων, η λεπτομερής πρόσληψη τροφής, οι βιομηχανικοί και αιματολογικοι δείκτες του ανθρώπινου οργανισμού κ.ά, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων που σχετίζονται με τις  ιδιότητες της ανθρώπινης ζώσας ύλης, τόσο ολόκληρων των οργανισµών όσο και των συστατικών και δεικτών αυτών, προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης  στοχευμένης οικονομικής πολιτικής στη διατροφή, στην ιατρική, στη φαρµακοβιοµηχανία, στη δημόσια υγεία κ.α. [3]

Η υλοποίηση ασύρματων συστημάτων   διασύνδεσης του ανθρώπινου σώματος με φορητές ασύρματες συσκευές («Ψηφιακές  Γέφυρες») , μέσω των οποίων ο άνθρωπος, ως μοναδική οικονομική οντότητα, θα διασυνδέεται και θα αλληλεπιδρά  με καινοτόμα ψηφιακά δίκτυα μιας κεντρικά ελεγχομένης οικονομίας, θα καταστήσουν εφικτό  τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και τη ρύθμιση των οικονομικών συναλλαγών, με αυστηρά καθορισμένες αναλογίες ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση, ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Περιπτώσεις όπως Α) η μελέτη του  ιδρύματος ερευνών McKinsey Global Institute, που έχει υπολογίσει πως με τη χρήση «έξυπνων» δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας που θα αυξομειώνουν την τιμή και τη διάθεση ανάλογα με τη ζήτηση, το όφελος θα κυμαίνεται από 200 έως $500 δισ. ετησίως από το 2025 και μετά [4], Β) η σχεδιαζόμενη κατασκευή ενός πανίσχυρου υπολογιστή που θα δίνει στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές Αρχές των ΗΠΑ τη δυνατότητα συνολικής εποπτείας του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η χρηματιστηριακή αγορά της Wall Street και ειδικότερα, το Σύστημα Consolidated Audit Trail ή CAT που θα είναι μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων στον κόσμο, σχεδιασμένη να διοχετεύει 50 δισεκατομμύρια ημερήσιες καταγραφές σε ένα αρχείο, που θα «ανιχνεύει» κάθε μετοχή, εντολή και συναλλαγή, πώς και πότε εκτελούνται οι συναλλαγές, ποιοι είναι οι χρηματιστές που τις διαχειρίζονται και ποιους πελάτες εκπροσωπούν [5] και Γ) οι πρόσφατες ενέργειες  της  γερμανικής κυβέρνησης η οποία θέσπισε ένα τρίπτυχο δράσεων, που θα κατευθύνει πολιτικά την ψηφιακή επανάσταση στους τομείς των  ψηφιακών υποδομών , της  ψηφιακής οικονομίας, του καινοτόμου κράτους, της ψηφιακής κοινωνίας κ.ά [6] , αποτελούν πρώιμες τάσεις προς την κατεύθυνση του κεντρικού ελέγχου των  -περιφερειακών προς ώρας- τομέων της Οικονομίας, που στο μέλλον θα οδηγήσουν  στον Κεντρικό (Συνολικά) Έλεγχο της Οικονομίας και της ρύθμισης των οικονομικών συναλλαγών, με αυστηρά καθορισμένες αναλογίες ανάμεσα στην  παραγωγή και την κατανάλωση, ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. [7]

Ο άνθρωπος απέτυχε να κυβερνήσει τον άνθρωπο. Αυτό που κατάφερε ήταν δυστυχία, άνιση κατανομή του πλούτου, αστρονομικά ιδιωτικά και κρατικά χρέη, αδικία, πόνο και φτώχεια. Η πρώιμη αυτή φάση, που σηματοδοτεί την έναρξη κατασκευής των δομών και δικτύων που, στην τελική τους μορφή, θα αναλάβουν τον έλεγχό της ανθρώπινης οικονομικής δραστηριότητας, που είναι απότοκος της ασυνείδητης ενεργοποίησης του μηχανισμού του συλλογικού ενστίκτου αυτοσυντήρησης του  ανθρώπινου είδους λόγω της αποτυχίας του να δαμάσει τα πάθη του προς όφελος της ανθρώπινης ζωής και της αξίας της, συνιστά  πρώιμη παραδοχή ότι «οι μηχανές μόνο μπορούν να δαμάσουν τον άνθρωπο, προς όφελος του ιδίου και της αξίας του” .

Advertisements