Βιοοικονομία (Bioeconomy) και Νανοοικονομία (Nanoeconomy) οι μελλοντικοί κλάδοι της οικονομικής επιστήμης

image

Η Νέα Οικονομία που δημιουργούν τα wearable gadgets

Για να θεωρηθεί η καταβολή προσπάθειας ως εργασία, πρέπει να αποβλέπει κυρίως στην παραγωγή οικονομικών αγαθών ή υπηρεσιών και όχι μόνο στην ψυχική ικανοποίηση εκείνου που την καταβάλλει.

Τα αγαθά για τα οποία είναι κανείς διατεθειμένος να πληρώσει μπορεί να είναι είτε υλικά όπως τα τρόφιμα και τα ρούχα, είτε άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, όπως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Στα άυλα αγαθά περιλαμβάνονται και διάφορες καταστάσεις ή μορφές ενέργειας, όπως η θερμότητα το χειμώνα, το φως το βράδυ, η σωματική ένταση ενός επαγγελματία αθλητή κτλ.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πιο σημαντική αιτία θανάτου μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη. Ευθύνονται σχεδόν για τους μισούς από όλους τους θανάτους στην Ευρώπη, προκαλώντας πάνω από 4,35 εκατομμύρια θανάτους κάθε έτος στα 52 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Περιοχής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), και περισσότερους από 1.9 εκατομμύρια θανάτους κάθε έτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι επίσης μια σημαντική αιτία ανικανότητας και μειωμένης ποιότητας ζωής. Ακόμη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι κατ’ εξοχήν αποτρέψιμα. Οι ευρέως γνωστοί, κύριοι παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι η χρήση του καπνού, η αυξημένη αρτηριακή πίεση και η υψηλή χοληστερόλη του αίματος, παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τον ατομικό τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες καθώς και με τα επίπεδα της σωματικής δραστηριότητας. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα υπολογίζεται ότι κοστίζουν στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 169 δισεκατομμύρια ευρώ/έτος. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα συνολικό ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος 372 €. Οι κατά κεφαλήν δαπάνες ποικίλλουν δέκα φορές μεταξύ των Κρατών Μελών – σε λιγότερο από 50 € στη Μάλτα έως πάνω από 600 € κατά κεφαλήν / έτος στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα. Επιπλέον, οι χώρες με υψηλή συχνότητα καρδιαγγειακών νοσημάτων πάσχουν από εξασθένηση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι απώλειες παραγωγής λόγω της θνησιμότητας και νοσηρότητας των καρδιαγγειακών παθήσεων, κοστίζουν στην ΕΕ άνω των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 21% του συνολικού κόστους εκείνων των παθήσεων, με περίπου τα δύο τρίτα αυτού του κόστους λόγω του θανάτου (24.4 δισεκατομμύρια ευρώ) και το ένα τρίτο λόγω της ασθένειας των ανθρώπων της εργασιακά ενεργού ηλικίας (10.8 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η πρόσβαση σε δωρεάν online υπηρεσίες, όπως το Facebook, το Wikipedia, το Craigslist και το Google, είχε ως αποτέλεσμα σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων, να δημιουργήσει στις ΗΠΑ  ένα μη καταγεγραμμένο «πλεόνασμα του καταναλωτή» περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. ´Ενας οικονομολόγος της Google, προχώρησε ακόμα περισσότερο. Με ένα οικονομετρικό μοντέλο, υπολόγισε ότι η δωρεάν υπηρεσία αναζήτησης της Google αξίζει 150 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τους χρήστες. Μάλιστα ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν, ότι τα δεδομένα ή οι πληροφορίες, θα πρέπει να προστεθούν ως μια τρίτη κατηγορία στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Εκτιμούν μάλιστα ότι η τρίτη κατηγορία θα προσθέσει 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ. Οι στατιστικολόγοι πρέπει να αρχίσουν να σκέπτονται πώς να μετρήσουν καλύτερα την παραγωγή και την κατανάλωση πληροφοριών ψηφιακών προϊόντων, που προσφέρουν αξία στους καταναλωτές. Επειδή το ΑΕΠ μετρά μόνο νομισματικές συναλλαγές, τα νέα δωρεάν επιχειρηματικά μοντέλα δεν έχουν μετρηθεί τόσο καλά. Υπήρξαν πάντοτε δωρεάν και πολύτιμες δραστηριότητες, από τις δημόσιες βιβλιοθήκες μέχρι τους περιπάτους στην εξοχή. Η διαφορά τώρα είναι η κλίμακα και το πόσο αλληλένδετες είναι οι μη χρηματικές δραστηριότητες με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, όπως υπολογίζονται στο ΑΕΠ. (1)

Σήμερα, ο ερασιτέχνης δρομέας όταν τρέχει δεν εργάζεται, απλώς ψυχαγωγείται. Η προσπάθεια  που καταβάλει δεν θεωρείται ως εργασία, διότι δεν αποβλέπει στην παραγωγή άυλων οικονομικών αγαθών ή υπηρεσιών, όπως συμβαίνει με έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αλλά αποβλέπει στην ψυχική του μόνο ικανοποίηση. Έτσι, ενώ η σωματική δραστηριότητα του ποδοσφαιριστή είναι αποτιμητή σε χρήμα απλώς επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να δουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου, η  σωματική προσπάθεια που καταβάλει ο ερασιτέχνης δρομέας δεν έχει καμία αξία, επειδή κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτή. 

Αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει σύντομα.  Η ραγδαία εξέλιξη των συσκευών που  καταγράφουν την κινητική δραστηριότητα [1,2] και την πρόσληψη τροφής [3,4], καθώς και η διαχείριση της Οικονομίας από  κεντρικά συστήματα ελέγχου,  μέλλεται να  ανταμείβουν τους ανθρώπους όχι σύμφωνα μόνο με την ικανότητα τους να παράγουν πράγματα που άλλοι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και για πράγματα που οι άνθρωποι υποχρεώνονται να πληρώνουν από τις παραλείψεις των άλλων.

Ο ιδρώτας και ο μόχθος των δρομέων που τρέχουν ερασιτεχνικά, δημιουργεί ένα μη καταγεγραμμένο πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, από το οποίο οι φορολογούμενοι επωφελούνται (και για το οποίο οι δρομείς θα ανταμείβονται στο μέλλον), πλεόνασμα  που είναι συγκρίσιμο με το μη καταγεγραμμένο πλεόνασμα καταναλωτή που δημιουργείται από την  πρόσβαση σε δωρεάν online υπηρεσίες, όπως της Facebook και της Google. Δημιουργεί επίσης έναν νέο τομέα της Οικονομίας (από τους πολλούς, άυλους, τομείς  που πρόκειται να δημιουργήσει η έκρηξη της τεχνολογίας των αισθητήρων καταγραφής), τον οποίο τα κεντρικά συστήματα θα είναι σε θέση να μετρήσουν με ακρίβεια.

Η Βιοοικονομία θα αποτελέσει έναν νέο –  Νανοοικονομικό κλάδο της οικονομικής επιστήμης που θα μελετά και θα αναλύει  δεδομένα της ανθρώπινης ζώσας ύλης «πολύ   μικρής» οικονομικής κλίμακας, όπως η λεπτομερής κινητική δραστηριότητα των ανθρώπων, η λεπτομερής πρόσληψη τροφής, οι βιοχημικοί και αιματολογικοι δείκτες του ανθρώπινου οργανισμού κ.ά, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων που σχετίζονται με τις  ιδιότητες της ανθρώπινης ζώσας ύλης, τόσο ολόκληρων των οργανισµών όσο και των συστατικών και δεικτών αυτών, προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης  στοχευμένης οικονομικής πολιτικής στη διατροφή, στην ιατρική, στη φαρµακοβιοµηχανία, στη δημόσια υγεία κ.α.

Και κάπως έτσι, τα χιλιόμετρα των ερασιτεχνών δρομέων θα προσμετρώνται στο ΑΕΠ.

Advertisements